Oppsjöskogen

Asp och döda liggande träd i Oppsjöskogens naturreservat. Foto: Martina Kluge.

Oppsjöskogens naturreservat är ett mindre granskogsområde beläget på det välbesökta Blacksåsbergets flacka västsluttning. I den gamla granskogen finns gott om döda träd, vilket gör att många känsliga arter trivs här.

> Läs mer

Fakta

Läge: Ca 2,5 mil sydväst om Hudiksvall
Kommun: Hudiksvalls kommun
Storlek: 21 ha
Bildat: 2006
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Granskog och myr


Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

Zoombar karta över Oppsjöskogen

Get Microsoft Silverlight