Norrberget

Gamla knotiga tallar på Norrberget. Foto: Stefan Henriksson.

Norrberget är ett litet berg som når 210 meter över havet och ligger ca två mil från kusten.

Inom det lilla naturreservatet finns två olika typer av skog. Uppe på berget växer en gammal gles hällmarkstallskog med gott om gamla och grova tallar. Det finns även död tallved i form av torrakor* och enstaka liggande tallågor*.

I den nedre delen av naturreservatet övergår tallskogen i blandskog där asp och björk växer tillsammans med gran. De största naturvärdena i denna skog ligger i rikedomen på äldre lövträd som asp och björk som är en bristvara i dagens skogslandskap.

I den nedre delen av berget är marken näringrik vilket gör det till en viktig floralokal.

Fakta

Läge: 4,5 km söder om Nianfors
Storlek: 10 ha
Bildat: 2007
Kommun: Hudiksvalls kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog


Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

Zoombar karta över Norrberget

Get Microsoft Silverlight