Lövsalen

En lövsal i Lövsalens naturresevat. Foto: Linda Svensson.

Lövsalens naturreservat består av en mosaik av olika biotoper. Här kan du finna tjärnar, myrar, blockrika berg, en bäck och olika typer av skog. Här finns lövdominerade områden, men även ren tallskog och granskog.

Längs Hällkroksbäcken finns en närmast 100-årig pelarsal bestående av björk, asp, klibbal och gran. Här förekommer även sälg och andra lövträd samt ett antal näringskrävande örter. Bäcken är tidvis en viktig leklokal för havsöring, och i lövskogen sjuder fågellivet.

Granskogen utgörs av en så kallad brandrefug som klarade sig undan den skogsbrand som 1888 svepte över hela Hornslandet. Här finns träd som är över 200 år gamla.

Fakta

Läge: 5 km sydost om Arnöviken, på Hornslandet
Kommun: Hudiksvalls kommun
Storlek: 197 ha
Bildat: 1996 (Domänreservat sedan 1989), nytt beslut 2014
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog, våtmark, berg och vatten


Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

Zoombar karta över Lövsalen

Get Microsoft Silverlight