Lomtjärn

Myr i Lomtjärns naturreservat. Foto: Robert Ahlberg.

Lomtjärns naturreservat är en av länets finaste naturskogar. Inom reservatet finns flera typer av barrskog.
Området är relativt opåverkat av människor och ger ett urskogsartat intryck.
Naturreservatet är ett perfekt utflyktsmål om man vill uppleva norrländska barrskogar som de kan ha sett ut förr i tiden.

Det finns flera ovanliga arter inom reservatet.
Detta beror framförallt på att träden har fått bli så gamla att många av dem dött. På de döda träden tycker en mängd olika svampar och lavar om att växa .

Skogen har tidigare haft flera bränder vilket fortfarande syns i form av tallar med brandljud* och kolade torrakor*.
Den senaste stora branden skedde i slutet av artonhundratalet.

Fakta

Läge: Ca 10 km norr om Brännås
Kommun: Hudiksvalls kommun
Storlek: 138 ha
Bildat: 1992
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog, myr och vatten
Service: Informationsskylt och stigar (ca 1 km)


Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

Zoombar karta över Lomtjärn

Get Microsoft Silverlight