Kuggörarna

Klapperstensfält på Kuggörarna. Foto: Jonas Lundin.

Kuggörarnas naturreservat består av en ö, förbunden med Hornslandet med en ca 150 meter lång vägbank. Med sina klippor, klapperstensfält och blockiga stränder utgör området en för norrlandskusten typisk naturmiljö.

Där en havsvik löper in i ön och skapar en naturlig hamn ligger Kuggörarnas fiskeläge. I anslutning till fiskelägets östra del finns ett kapell, uppfört åren 1776-1777. Fiskeläget är stommen i den värdefulla kulturmiljön och ett vackert inslag i landskapsbilden.

Det finns även sevärda fornlämningar på ön. I den nordvästra delen finns en labyrint och på öns sydvästra del finns ett gravfält från sen järnålder.

Växtligheten på den öppna marken består av lavar, kråkris, ljung, lingon och mjölon. Den bördigare marken intas av gles lågvuxen tallskog samt rönn och en. Ovanför dem välver 250-300-åriga skärgårdstallar sina rikt förgrenade kronor.

Fakta

Läge: Ö vid nordöstra Hornslandet
Storlek: 51 ha
Bildat: 1996 (domänreservat sedan 1947)
Kommun: Hudiksvalls kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Hav, sten- och klippmarker samt skog


Zoombar karta över Kuggörarna

Get Microsoft Silverlight