Klibbalreservatet

Skog i Klibbalsreservatet. Foto: Linda Svensson.

Klibbalreservatet är ett lövrikt skogsområde mitt på Hornslandet. Marken är mycket bördig, och här finns en en ovanligt rik flora med arter som skogssvingel, dvärghäxört, myskmadra och lundstjärnblomma. 

Naturen i reservatet är varierande och bjuder på allt ifrån torra blockiga bergspartier i de centrala delarna, till frodig lövskog i väster och sumpskog i norr. I reservatet finns också två myrar.

Fakta

Läge: 2 km väster om Tomashamn på Hornslandet.
Kommun: Hudiksvalls kommun
Storlek: 43 ha
Bildat: 1996 (domänreservat sedan 1957)
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog och myr
Service: Informationsskylt