Holms gammelskog

Tallrik hedmark, Holms gammelskog. Foto Martina Kluge

Holms gammelskog omfattar ett litet berg och på dess slutningar och platå finns de karga hällmarkerna. Områdets tuffa förhållanden har format de 200-300 åriga tallarna, så de är lågvuxna och knotiga med platta kronor. De träd som har dukat under skapar luckor i skogen men bidrar även till död ved och ett ljust markskikt med riklig risvegetation av blåbär, ljung och skvattram. 

Den ljusa och orörda barrskogen med död ved gynnar ett antal växter och djur bl.a. de rödlistade arterna tretåig hackspett, tallticka och garnlav. Den som vill besöka det 15 ha stora området och ströva i de tallrika hällmarkerna ska bege sig till Holms gammelskog vilket är lokaliserat ca 10 km sydost om Hudiksvall.


Fakta

Läge: Ca 10 km sydost om Hudiksvall
Storlek: 15 ha
Bildat: 2011
Kommun: Hudiksvalls kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Naturtyper: Blandbarrskog, hällmark, klapper
Service: Informationsskylt


Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

Zoombar karta över Holms gammelskog

Get Microsoft Silverlight