Hölick

Strand från Hölicks naturreservat. Foto: Anders Bengtsson

Hölicks naturreservat vid kusten utanför Hudiksvall bjuder på natur av olika slag. Den senaste istiden har lämnat tydliga spår i landskapet. Här finns klapperstensfält*, strandlinjer* och flera blockgrottor. Naturreservatet bjuder även på kulturhistoria och fina möjligheter till bad.

> Läs mer

Fakta

Läge: Ca 2 mil sydost om Hudiksvall, på Hornslandets södra udde
Kommun: Hudiksvalls kommun
Storlek: 598 ha
Bildat: 1987. Ändrat 2009
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog, myr, vatten, klapperstensfält, strand och urbergsgrottor
Service: Parkering, infoskyltar, vindskydd, rastplatser, eldplatser, badplats och stigar (11,5 km)
Planerad service: Nya infoskyltar


Zoombar karta över Hölick

Get Microsoft Silverlight