Hålsjöholmen

Östra stranden från södra Hålsjöholmen. Foto: Linda Svensson

Naturreservatet på Hålsjöholmen i södra Dellen är ett av länets äldsta och bildades för att skydda och vårda områdets unika geologi. Samma meteroritnedslag som skapade Dellensjöarna skapade också den unika bergarten dellenit och Hålsjöholmens västra udde är en av få platser där denna mörka finkorniga bergart går i dagen.

Hålsjöholmen bjuder även på tallskog med inslag av gran och löv, bland annat grov asp. Här finns också en timrad fiskestuga och ett par fiskebodar. Reservatet nås endast med båt.

 

Fakta

Läge: I södra Dellen, ca 11 km ostnordost om Delsbo
Storlek: ca 5,5 ha
Bildat: 1973
Kommun: Hudiksvalls kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Barrskog, geologi
Befintlig service: Infoskylt


Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se