Bromsvallsberget

Vy från Bromsvallberget. Foto: Linda Svensson

Naturreservatet ligger i Bromsvallsbergets branta östsluttning. Sluttningens övre del består av hällmark som mot öster övergår i svallad morän. På moränen växer barrblandskog som är mer än 100 år gammal och vissa träd är uppemot 30 meter. I beståndet finns det enstaka gamla sälgar samt grupper av grov, reslig asp.

Många träd har stormfällts under åren och därför finns det rikligt med lågor*, högstubbar* och döende träd i området. De fungerar som livsmiljöer för sällsynta och hotade vedsvamparter. Bland annat finns lappticka, rynkskinn, doftskinn, och rosenticka i naturreservatet.

 

Fakta

Läge: ca 4 km syd om Ilsbo
Storlek: 19 ha
Bildat: 1995
Kommun: Hudiksvalls kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg    
Naturtyper: Skog


Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

Zoombar karta över Bromsvallsberget

Get Microsoft Silverlight