Bleckbergens urskog

Grova gammeltallar i Bleckbergens urskog. Foto Pernilla Hansson

Bleckbergens urskog är trolsk och stilla. Inne i den djupgröna, mossklädda skogen kan du finna gamla grova tallar som är över 400 år gamla och granar som kan berätta om tiden för 250 år sedan. Skogen har fått utvecklas fritt under lång tid och därför har området fått urskogskaraktär med många torrakor* och död ved*. I dessa miljöer hittar många arter sina livsrum och här kan du bl.a. skåda rovfåglar, ugglor och hackspettar.

Naturreservatet ligger på väst- och sydsluttningarna av en moränås som skjuter ut från Bleckbergen. I reservatets västra del finns ett litet kärr med flera värdefulla växtarter.

Fakta

Läge: 15 km väster om Enånger
Storlek: 4 ha
Bildat: 1981, ändrat 2010
Kommun: Hudiksvalls kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog och våtmark


Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

Zoombar karta över Bleckbergens urskog

Get Microsoft Silverlight