Änga-Tjännåsen

Utsikt över Änga-Tjännåsens natureservat från toppen av Bäckmoråsen. Foto: Pernilla Hansson

Naturreservatet sträcker sig över ett bergsmassiv med tre toppar som syns på långt håll. Skogen är gammal och naturskogsartad. Tallskog är vanligast men i fuktiga och skuggiga lägen finns också granskog, ibland med inslag av asp. Det är bland asparna som man hitta flera ovanliga arter som stor aspticka, aspgelélav och vedtrappmossa.

Kring bergstopparna breder fina hällmarker ut sig och här finns gott om gamla tallar på upp emot 400 år. Vissa av dem har upplevt flera skogsbränder. På bergens sydsluttningar står solbelyst grov tallved, och här lever den sällsynta och hotade raggbocken, en skalbagge. Den gamla skogen, naturreservatets storlek och de tre bergstopparna gör att området ger en härlig vildmarkskänsla. Bergstopparna är givna utflyktsmål och bjuder på en fantastik utsikt över kusten och det omgivande landskapet.

I naturreservatet kan man också hitta spår efter istiden och landhöjningen, t ex kalottberg, stora klapperstensfält och tydliga strandvallar.

 

Fakta

Läge: 4 km nordväst om Enånger
Kommun: Hudiksvalls kommun
Storlek: 380 ha
Bildat: 2015
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog, hällmark
Planerad service: Infotavla, stig

 

I Änga-Tjännåsen finns också frodiga granmiljöer. Foto: Helena Persson
 

Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

Zoombar karta över Änga-Tjännåsen

Get Microsoft Silverlight