Alsjöåsen

Vy från Alsjöåsens naturreservat. Foto: Helena Persson

Alsjöåsen är ett omväxlande barrskogsområde som breder ut sig sydost om Delsbo i övergången mellan det flacka kustlandet och den norrländska bergskullterrängen. Här finns bördig granskog, hällmarker med tallskog och områden med asp och björk. I de svårtillgängliga branterna har skogen fått utvecklas fritt i flera hundra år och här finns det gott om torrakor*, högstubbar*, lågor* och gamla senvuxna träd.

Den som gör en liten avstickare från Sjuvallsleden som går genom reservatets norra hörn hamnar i en ”trollskog” med skägglika lavar som klär träden och mjuka, gröna mossmattor som omfamnar stora stenbumlingar. I Alsjöåsens naturreservat finns en del rödlistade* och hotade arter av vedsvampar och lavar t. ex. fläckporing, doftskinn och småflickig brosklav.

Fakta

Läge: 15km SO Delsbo
Storlek: 158 ha
Bildat: 2006
Kommun: Hudiksvalls kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Naturtyper: Skog


Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

Zoombar karta över Alsjöåsen

Get Microsoft Silverlight