Hudiksvalls kommun

I Hudiksvalls kommun finns 39 naturreservat.
Karta över Hudiksvalls naturreservat

Naturreservat i Hudiksvalls kommun.
© Lantmäteriet Geodatasamverkan, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Gävleborg


1. Flotthöljan    
2. Stensjön    
3. Lomtjärn    
4. Lappkullen
5. Gröntjärn
6. Gladbäcken 
7. Nedre Svartsvedåsen
8. Övre Svartsvedåsen   
9. Rossåsen    
10. Svartviksberget  
11. Hålsjöholmen    
12. Bromsvallsberget    
13. Stora Öråsen    
14. Alsjöåsen    
15. Storberget    
16. Oppsjöskogen
17. Blacksås
18. Taskberget

19. Bodagrottorna
20. Norra Hornslandet
21. Bålsön
22. Kuggörarna
23. Klibbalsreservatet
24. Lövsalen
25. Hölick
26. Ysberget-Laxtjärnsberget
27. Bleckbergens urskog
28. Mössbobäcken
29. Norrberget
30. Boda
31. Rännkullarna
32. Långbro
33. Agön-Kråkön
34. Snäcken
35. Holms gammelskog
36. Änga-Tjännåsen
37. Lingarö
38. Mössnäsudden
39. Stor-Dragåsen