Hofors kommun

I Hofors kommun finns 6 naturreservat.
Naturreservat i Hofors kommun, © Lantmäteriet Geodatasamv, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Gävleborg
 

Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se