Gävle kommun

I Gävle kommun finns 42 naturreservat.
Naturreservat i Gävle kommun, © Lantmäteriet Geodatasamv, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Gävleborg