Bollnäs kommun

I Bollnäs kommun finns 14 naturreservat.

Kommunkarta med naturreservat
 1. Grossjöberget
 2. Blårönningen
 3. Galvån
 4. Stora Bolleberget
 5. Kölberget
 6. Djupsjön-Römmaberget
 7. Hästhagsberget
 8. Tjuvberget
 9. Majorns Hage
 10. Larzonska
 11. Stora Blyberget 
 12. Andersvallsslåtten
 13. Rotsjön
 14. Ijungen

 

Naturreservat i Bollnäs kommun.
© Lantmäteriet Geodatasamverkan, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Gävleborg

 

Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

 

 

Läs mer

Läs mer om reservaten på Bollnäs kommuns hemsida