Naturreservat

Länets naturreservat i alfabetisk ordning

Agön-Kråkön 
Alsjöåsen
Andersvallsslåtten
Andån
Axmar
Basttjärnsrönningen 
Björnåsen
Blacksås
Bladmyran och Granskogen
Bleckbergens urskog
Blårönningen
Bläcktärnsjön
Boda
Bodagrottorna
Bodmyran
Bodsjöån
Bodåsen
Bondarvsvallsberget
Brassberget
Bredforsen
Bromsvallsberget
Brännan
Bursjöberget
Burseskogen
Bålsön
Bärsån
Börningsberget
Djupbäcken
Djupsjön-Römmaberget       
Eggegrund-Gråsjälsbådan 
Ensjölokarna
Erik-Olssveden
Finnbrännabäcken
Finnbrännan
Flarksjöberget
Flisberget
Flotthöljan
Galvån
Gammelstilla-Bredmossen 
Gammelsäll
Garpkölen
Gladbäcken
Gnarpskaten
Gommorsberget
Gran
Grossjöberget
Gryssjömyran 
Gräsberget
Grävna knippan
Gröntjärn
Grötvallsskogen
Gulliksberget
Gulåsen
Gussjövallsberget
Gustavsmurarna
Gysinge
Gåsholma
Gönhammaren 
Hagmyran
Hagåsen
Hamsas
Hedesundaskogen
Hemlingby
Hohällan
Holms gammelskog
Hådells gammelskog
Hålsjöholmen 
Häckelsängs högmosse o Gnagmur
Hägenlammsmyran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästhagsberget
Hästmyrberget
Högbränntjärn
Högmossen
Hölick
Igelsjön
Igeltjärnsberget 
Ijungen
Ista
Jordbärsmuren 
Järvsöholmarna
Järvsöklacken
Kallmyr
Kampstjärnsberget
Klackudden
Klibbalreservatet
Klovbacken
Kläppaängarna
Klövberget 
Kransarna
Kroksjö öga
Kuggörarna
Kungsberget
Kungsfors
Kungshögshällarna
Kvillanudden
Kyrkberget
Kyrkön
Kårsberget
Kölberget
Köpmansmossen
Laggarbomyran
Landa
Lappkullen
Larzonska
Liljeslåttsbäcken
Lill-Naggen 
Lingarö
Lisselåsklack
Lobåsberget
Lomtjärn
Lugnsjön
Långbro
Långhällskogen 
Långnäsudden 
Långtjärnsberget
Långängarna
Lövsalen
Majorns hage
Mellanljusnan
Mössbobäcken 
Nedre Svartsvedåsen      
Norra Brassberget
Norra Hornslandet
Norrberget
Notholmen
Näverheden
Näveråsen
Oppsjöskogen
Orarna
Ormön
Paradisberget
Risnosen 
Rotsjön
Rosslavallen
Rossåsen
Rovennoppi 

Rännkullarna
Sillerberget
Sjugarna
Skatön
Skidtjärnsberget
Skjortnäs västra
Skjortnäs östra
Skrebbmyran
Skvallerbäcken
Skålvallbrännan
Skämningsön
Skärjån
Skärjåskogen
Snäcken
Solbergadalen
Spjutholmen
Stenbäcken
Stensjön 
Stenöorn
Stora Blyberget
Stora Bolleberget
Stora Korpimäki
Stora Sundsjöberget   
Stora Öråsen
Storberget 
Stor-Dragåsen
Storjungfrun
Storkvarnberget
Storröjningsmoran
Storön
Styggmurarna
Surtjärn
Svartberget
Svartstensudden
Svartviksberget 
Svarvtjärnsbergen
Svedjebodvallen
Sätraskogen
Sävasjön
Söderåsen
T-udden
Taskberget
Testeboskogen
Testeboån
Testeboåns delta 
Tiadalen
Tillammstjärnen
Tjuvberget 
Tornmyran 
Trollberget
Trödjemurarna
Tröskens rikkärr
Tunderåsen
Tångberget
Törnberget
Vattingsmalarna
Vitgrund-Norrskär
Vitörarna
Voxnan
Vällingudden
Ysberget-Laxtjärnsberget
Åby Urskog
Ålsjön

Ånäset
Älvåsen
Änga-Tjännåsen
Ängraån
Österbergsmuren
Övre Svartsvedåsen