Naturminnen

I Gävleborgs län finns nio naturminnen, alla bestående av gamla träd.
Tre bilder på naturminnesmärkta träd i länet.

Som naturminnen kan vi skydda mindre delar av naturen - allt från enstaka föremål till upp till 1 ha stora områden.
I Gävleborgs län finns nio naturminnen, alla bestående av gamla träd: Fem tallar, två ekar, en lind och en gran.  

Många av landets naturminnen består av träd. De kan vara kulturhistoriskt värdefulla träd - som suptallar, brännvinsekar, Bellmansekar eller vårdträd - eller helt enkelt säregna exemplar av träd. 

Naturminnesskyddet kan också användas för att skydda exempelvis flyttblock, jättegrytor, raukområden, bergartsområden eller bestånd av sällsynta växter.

Läs mer om länets naturminnen i
Rapport 2007:3 Naturminnen i Gävleborgs län - Resultat av besiktning 2005.


Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se