Länsstyrelsens uppdatering av Natura 2000

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har under ett antal år arbetat med ett regeringsuppdrag att redovisa skyddsarbetet med Sveriges Natura 2000-områden. Det har till viss del handlat om att skriva och fastställa bevarandeplaner för områden som har saknat sådana. En annan del av uppdraget var att uppdatera befintliga bevarandeplaner efter den kvalitetssäkring som har gjorts, med avseende på yttergränser samt ingående naturtyper och arter.

Sedan Natura 2000-områdena pekats ut (och efter att många av bevarandeplanerna skrevs) har en kvalitetsgranskning skett av de inrapporterade uppgifterna om bland annat livsmiljöer och arealer. Arbetet med denna granskning skedde under 2009 till 2011 och resultatet remitterades till berörda. Länsstyrelsens uppdrag har sedan varit att uppdatera bevarandeplanerna med dessa uppgifter.  Uppdaterade planer har lagts ut här nedan allt eftersom de färdigställts och arbetet blev klart i december 2017.

Länkar till bevarandeplanerna finns nu även uppdaterade på respektive kommunsida (se vänsterspalten).

 

 

2017-12-14

Limön (SE0630239)

Långvind (SE0630139)

Sässman (SE0630051)

Ängraån (SE0630099)

 

2017-11-17

Fäbods (SE0630198)

Klovbäcken (SE0630227)

Mellanljusnan Laforsen-Korskrogen (SE0630101)
och Korskrogen-Edeforsen (SE0630223)

Viksjö (SE0630249)

Voxnan (SE0630055)

 

2017-10-20

Ista (SE0630191)

Jordbärsmuren-Ålbo (SE0630153)

Jugansbo (SE0630247)

Nätsjöbäcken (SE0630231)

Spjutholmen (SE0630154)

Övre Hedesundafjärden (SE0630189)

 

2017-09-22

Bäckan (SE0630226)

Dalaån (SE0630219)

Galvån (SE0630206)

Kyrksjön (SE0630246)

 

2017-04-26

Axmar-Gåsholma (SE0630166)

Bredforsen (SE0630187)

Gysinge (SE0630192)

Myrar öster om Öjaren (SE0630023)

Orarna (SE0630026)

Sörsundet (SE0630178)

 

2017-03-31

Färnebofjärden (SE0630190)

Matyxsjön (SE0630161)

Stenöorn (SE0630155)

Storkullen (SE0630213)

Surtjärn (SE0630010)

Vitörarna (SE0630170)

 

2017-03-17

Andersvallsslåtten (SE0630234)

Bläcktärnsjön (SE0630157)

Bodareservatet (Trollhagarna) (SE0630065)

Eggegrund och Gråsjälsbådan (SE0630027)

Fräkentjärn (SE0630184)

Fågelsjö (SE0630229)

Klövberget (södra) (SE0630129)

Morabo (SE0630208)

Näsudden (SE0630052)

Prästvallen (SE0630252)

Remman (SE0630216)

Tjursöarkipelagen (SE0630188)

Tulpans (SE0630039)

Vitgrund-Norrskär (SE0630240)

Österbergsmuren (SE0630021)

 

2017-02-17

Buskan (SE0630221)

Bäckeskogsvallen (SE0630225)

Djupbäcken (SE0630176)

Hade (SE0630193)

Kolbosveden (SE0630248)

Oppegården (SE0630251)

Tomtas (SE0630204)

 

2017-01-20

Bultbomurarna SE0630195

Grytaberget SE0630057

Grytabergsbranten SE0630209

Oxsand SE0630182

Skältjärnmuren SE0630030

Stenbäcken SE0630167

Årsunda SE0630250

 

2016-11-18

Borrsjön-Vikarsjön SE0630228

Grinduga SE0630242

Harkskärsfjärden SE0630028

Håmansmaren SE0630241

Klimparna SE0630232

Kyrkön SE0630084

Lappmyråsen SE0630211

Långhällskogen SE0630257

Långtjärnsmyrarna-Flåmhalsen SE0630212

Stormyran-Blistermyran SE0630256

Storröjningsmoran SE0630180

Styggmurarna SE0630258

Tornmyran SE0630080

Ysberget-Laxtjärnsberget SE0630061

 

2016-11-04

Hägenlammsmyran SE0630079

Hölick SE0630089

Lillån SE0630207

Ålsjön SE0630156

 

2016-10-21

Agön-Kråkön SE0630068

Gammelstilla-Bredmossen SE0630163

Gnarps masugn SE0630172

Grossjöberget SE0630060

Kolarsjöbäcken SE0630214

Lomsmuren SE0630017

Skärjån SE0630179

Stensjön SE0630217

Testeboån SE0630164

Testeboåns delta SE0630165

Tunderåsen SE0630244

Tväringen SE0630215

Ålkarstjärnarna SE0630259

 

2016-09-30

Dalsbäcken-Liljeslåttsbäcken SE0630224

Gran SE0630173

Järvsöholmarna SE0630083

Klibbalreservatet SE0630092

Köpmansmossen SE0630007

Mörtsjöbäcken SE0630202

Stora Korpimäki SE0630072

Storberget SE0630255

Svansjömyran med Hamra nationalpark SE0630177

Testeboån - nedre SE0630238

 

2016-09-16

Andersvallsmyran SE0630233

Brännan SE0630194

Flarksjöberget (Uvberget) SE0630073

Flisberget SE0630103

Flotthöljan SE0630220

Gustavsmurarna SE0630160

Haga SE0630205

Hagåsen SE0630125

Myrsjömyrorna SE0630134

Näveråsen SE0630077

Snäcken SE0630067

Stora Sundsjöberget SE0630245

Stormyran-Grannäsen SE0630040

 

2016-06-03

Gnarpskaten SE0630171

Hedesunda SE0630186

Kuggörarna SE0630094

Kårsberget SE0630006

Långbrosbodarna SE0630185

Skålvallbrännan SE0630102

Sävasjön SE0630159

2016-05-27

Andån SE0630253

Brassberget SE0630107

Ensjölokarna SE0630121

Häckelsängs högmosse och Gnagmur SE0630034

Igelsjön SE0630158

Stensjön och Lomtjärn SE0630108

 

2016-03-18

Gosjön SE0630203 

Långsjön SE0630201 

Ormön SE0630162 

Älvåsen SE0630222 

 

2016-03-11

Bärsån SE0630005 

Hedesundaskogen SE0630254

Hästhagsberget SE0630237

Hästmyrberget SE0630150

Långbro SE0630168

Norra Hornslandet SE0630093

 

2016-03-04

Bondarvsvallsberget SE0630136

Bromsvallsberget SE063111

Djupsjön-Römmaberget SE0630042

Gladbäcken SE063175

Hådells gammelskog SE0630033

Högbränntjärn SE0630122

Högmossen SE0630004

 

2016-02-19

Börningsberget SE630075

Lövsalen SE0630091

Taskberget SE0630235

Törnberget SE063100