Böcker som tar dig närmare naturen

Vill du läsa om jätteträden i Ensjölokarnas urskog, vilka blommor som fjärilarna tycker bäst om, fiskarna i Dalälven eller värdefulla naturområden? Följande böcker och rapporter finns att köpa från oss.
Böcker i hög

Beställ böcker via e-post

Ensjölokarna - jätteträdens skog
Författare: Anna Froster och Anders Delin
Antal sidor: 133
Tryckår: 2009
Pris: 100 kr

Detta är en bok om Ensjölokarnas naturreservat, en rest av urskog, som ligger norr om Ljusdal i Gävleborgs län.  Boken beskriver områdets natur, kultur och historia på ett inspirerande sätt och målgruppen är den naturintresserade allmänheten.

Författarna och biologerna Anders Delin och Anna Froster har gjort ett gediget arbete och har lyckats att skriva om skogens skiftningar samtidigt som boken vidgar kunskaperna om områdets historia och naturvärden. Fotografen Marcus Elmerstad har lyckats med att fånga naturreservatets mystiska och orörda karaktär med kameran.
Boken innehåller dessutom detaljerade artlistor för växter, däggdjur, fåglar, insekter, svampar, lavar och mossor för den extra naturintresserade. Boken är i pocketformat för att lätt kunna tas med ut i naturen.

Köp en bok och låt dig inspireras till ett besök i Ensjölokarnas naturreservat!

Försäljningsställen: Bokia (Gävle, Hudiksvall, Sandviken, Söderhamn, Valbo), Bokningscentralen i Hälsingland (Jättendal)
Ericssons bokhandel (Ljusdal), Helins bokhandel (Bollnäs), Ånge Bokhandel (Ånge), Ramsjö byaråd (Ramsjö), Bommars Natur och Kultur (Tallåsen) samt Länsstyrelsens hemsida.


Bondens flora - naturvårdsflora för jordbrukslandskapet
Författare: Jonas Lundin och Peter Ståhl
Antal sidor: 106
Tryckår: 1998
Pris: 20 kr

Floran innehåller presentationer av 93 arter knutna till jordbruksmark, men också allmän kunskap om de olika naturmiljöerna, om odlingslandskapets utveckling genom tiderna, och om hur marken ska skötas för att arterna ska bevaras.

 

Dagfjärilar i Gävleborg och Dalarna
Författare: Siri Lundström och Göran Sjöberg
Antal sidor: 112
Tryckår: 2007
Pris: 20 kr

Den lilla fälthandboken är allt du behöver för att börja skåda dagfjärilar! Den är rikt illustrerad och berättar även vad du kan göra för att gynna fjärilarna på din mark eller få dem att trivas i din trädgårdstäppa.

 

Fåglar vid Färnebofjärden
Författare: Stig Holmstedt
Antal sidor: 55
Tryckår: 2005
Pris: 20 kr

Rapporten innehåller beskrivningar av naturtyper och fågelfauna i barr- och blandskogsområdena kring Färnebofjärden.

 

Naturupplevelser i Gävleborgs län
Författare: Ann-Christin Gagge
Antal sidor: 96
Tryckår: 1998
Pris: 20 kr

Boken innehåller beskrivningar av 56 av länets naturreservat, samt kort information om ytterligare 31 reservat.

 

Under ytan i Färnebofjärden
Författare: Henrik C Andersson
Antal sidor: 74
Tryckår: 2004
Pris: 20 kr

Boken berättar om fisken och fisket i Dalälven genom tiderna, hur älven och därmed fiskbestånden förändrats av olika anledningar. Även data från provfisket 1999 redovisas.

 

Värdefull natur i Gävleborg
Författare: Lars Bonde och Peter Ståhl
Antal sidor: 488
Tryckår: 1997
Pris: 50 kr

Rapporten innehåller beskrivningar av länets natur. Sammanlagt 147 områden vilka visar upp värdefulla, ovanliga, hotade och/eller artrika naturmiljöer beskrivs, i syftet att underlätta samhällsplaneringen och informera allmänheten.

 

Beställ böcker via e-post

 

Det finns fler böcker och rapporter som går att beställa från oss om du är intresserad. Sök bland våra publikationer.