Licensjakt efter björn 2017

Länsstyrelsen Gävleborg har beslutat om licensjakt efter högst 30 björnar i Gävleborgs län 2017. Nedan finner du information som berör jakten. 

Jakttid

Jakten får bedrivas från och med den 21 augusti 2017 till dess att jakten avlyses, dock längst till och med den 15 oktober 2017. Björn får endast jagas under tiden fr.o.m. en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.

 

Hur många djur som får fällas och var

Länet är indelat i två jaktområden. Jakten omfattar 24 respektive 6 björnar (totalt 30 björnar) enligt den områdesindelning som framgår nedan.

Delområde 1: De delar av länet som ligger väster om väg 83 fr.o.m. länsgränsen mot Västernorrland t.o.m. Lilltjära strax söder om Kilafors samt de delar av länet som ligger väster om väg 272, från Lilltjära söderut t.o.m. Dalälven. Högst 24 björnar får fällas i delområde 1.

Delområde 2: De delar av länet som ligger öster om väg 83 from länsgränsen mot Västernorrland t.o.m. Lilltjära strax söder om Kilafors, samt de delar av länet som ligger öster om väg 272, från Lilltjära söderut t.o.m. Dalälven. Högst 6 björnar får fällas i delområde 2.

Karta över jaktområden

 

För anmälan om fälld eller påskjuten björn

Ring länsstyrelsen på telefonnummer 070-241 46 21. Anmälan till länsstyrelsen om fälld eller påskjuten björn ska ske snarast, senast inom en timme efter att björnen fällts eller påskjutits.

 

Information om antal fällda björnar

Ring till länsstyrelsens telefonsvarare på tel. 010-225 11 99 eller

Skicka SMS till 073-123 95 38 och ange följande meddelande:

Spara(mellanslag)Förnamn(mellanslag)Efternamn(mellanslag)Björnjakt

Exempel: Spara Anna Andersson Björnjakt 

 

Läs mer om fällda björnar på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) eller på databasen Rovbase.

> sva.se

> rovbase.se