Extra inventering av varg

I höst och vinter kommer all funnen spillning av varg att analyseras i en totalinventering i Sverige. Syftet med detta är att ta reda på om det eventuellt finns fler eller färre vargar än vad inventeringen hittills visat. För att inventeringen ska kunna genomföras på ett bra sätt som möjligt behövs hjälp av allmänheten och jägare med att samla och skicka in vargspillning.  All vargspillning är av intresse i insamlingen, men även rapporter om vargspår eller synobservationer av vargar är viktiga. Inventeringen pågår fram till den 31 mars 2018.

​Varför?

Inventeringen görs för att få en så korrekt bild som möjligt av totala antalet vargar i landet. Idag beräknas antalet vargar utifrån antalet funna föryngringar multiplicerat med 10 för att få fram totala antalet individer. Denna omräkningsfaktor ska nu utvärderas för att se om siffran 10 stämmer alternativt om den är högre eller lägre.

Hur går det till?

För att konservera det DNA som finns i vargspillningarna måste dessa torkas så fort som möjligt. Därför skall funnen spillning stoppas i ett provrör med ett material som heter Silica. Ju kortare tid från det att ni hittat spillningen till att det stoppas i röret med Silica desto större chans för bra resultat. Provrör med Silica finns att hämta på ett antal utlämningsställen spridda över länet. På kartan nedan hittar du alla utlämningsställen. Klicka på ikonerna för mer information om respektive utlämningsställe.

Om du hittar vargspillning kan du rapportera fyndet på Skandobs.se eller i mobilappen Skandobs Touch, alternativt kontakta Länsstyrelsens naturbevakare via telefon.

  • Ljusdal - Hans Nordin 010-225 15 04
  • Alfta - Sone Persson 010-225 15 06
  • Färila - Hans Blomgren 010-225 15 03
  • Hudiksvall - Kenneth Bergström 010-225 15 11
  • Gävle - Göran Vesslén 010-225 14 71
  • Gävle - Jan Moberg 010-225 14 52
  • Österfärnebo - Ingvar Westman 010-225 15 54

 

Provrör finns även att få tag på via Svenska Jägareförbundet.

Här hittar du kontaktuppgifter till jaktvårdskretsarnas rovviltsansvariga.

 

Vad gör ni som inte har ett insamlingsrör?

Har du inget rör men hittar spillning kan du ändå plocka den i en påse men för att inte starta nedbrytningen ska påsen inte stängas och den ska förvaras torrt och svalt. Observera att spillningar är känsliga för omfrysningar.

Ni behöver därefter kontakta någon av länsstyrelsen naturbevakare eller jägareförbundets rovviltsansvariga så snart som möjligt för upphämtning.

Hur vet jag vad som händer med insamlad spillning?

Länsstyrelsen registrerar inkomna prover löpande och ni kan följa dessa på www.rovbase.se.

Läs mer på Viltskadecenters webbplats

Läs mer på Svenska Jägareförbundets webbplats