Inventering och rapportering

Lodjur. Foto: Kenneth Bergström

Varje år genomförs inventeringar av rovdjur. Syftet är att kartlägga var i länet rovdjuren finns och deras antal. Att länets medborgare rapporterar in när och var de sett rovdjur har därför stor betydelse. 

Lodjur, varg och järv kartläggs genom att de spåras på snö. Björnen är svårare att följa då den ligger i ide under vintern. Ett alternativ är att samla in björnspillning. De skickas sedan till analys av DNA. Av resultatet uppskattar forskarna antalet björnar.

Kungsörn inventeras av Kungsörnsgruppen, på uppdrag av länsstyrelsen. De besöker kända boplatser när kungsörnen häckar.

 

Varför kartlägger länsstyrelsen rovdjuren?

Länsstyrelsen har ansvar för inventering av stora rovdjur i länet. Kunskap om hur många rovdjuren är och var de finns är viktiga underlag för länsstyrelsen. Bl. a. vid beslut om jakt. Det används även vid fördelning av bidrag till stängsel som avvisar rovdjur. De nyttjas även t. ex. vid ersättning för skador på tamdjur.

Länsstyrelsen ska bevaka antalet rovdjur och deras utbredning i förhållande till de nationella och regionala målen.

 

Rapportera dina observationer av rovdjur och rovdjursspår

Länets medborgare har en viktig roll i inventeringen. Deras rapportering av spår, spillning, syn- och hörobservationer används av länsstyrelsen. De är till stor hjälp i arbetet med att göra så bra inventeringar som möjligt utifrån de resurser som finns.

Rapporterar gör du enklast på hemsidan Skandobs eller i appen skandobs touch.

Länsstyrelsens fältpersonal följer upp alla inrapporterade observationer. Sedan kvalitetssäkras ett urval av dessa i fält.

På kontorstid kan du också ringa in rovdjursobservationer till länsstyrelsen: 010-225 10 00.

 

 

 

 

 

 

 

 Tipsa oss om rovdjursobservationer

Rapportera dina observationer av rovdjur eller rovdjursspår på skandobs.se.

 Läs mer

Information om rovdjursförekomsten i Gävleborg finns här.

Historien om ett rovdjursspår (länk till Youtube) - en film från länsstyrelserna som visar hur det kan gå till när du rapporterar en rovdjursobservation.

Mer information om inventering och spårning finns också på Viltskadecenters hemsida:
www.slu.se/viltskadecenter