Björnspillningsinventering 2017

Insamling av björnspillning har genomförts i länet under hösten. Totalt har ca 2000 prover skickats in från Gävleborg. Länsstyrelsen är mycket nöjd över antalet inskickade prover och vill tacka alla som bidragit till björnspillningsinsamlingen. Proverna skall nu DNA-analyseras för att identifiera om proverna härstammar från björn, vilket kön björnen har och vilken individ det är. Resultaten sätts sedan in i en modell som beräknar björnstammens storlek och utbredning i länet. Resultatet blir sedan ett viktigt underlag i den regionala viltförvaltningen.

​På Rovbase.se kan du se var alla prover är insamlade samt se resultatet av kommande DNA-analyser.

Om björnspillningsinventering

Inventeringen berör hela länet och utförs mellan 21 augusti och 31 oktober. Björnspillningsinventering utgör basen för beräkning av björnstammens storlek, utveckling och utbredning i Sverige. Länsstyrelserna ansvarar för genomförandet. Viltskadecenter samordnar länens arbete så att det genomförs på liknande sätt i alla län. Inventeringar sker i "björnlänen" enligt ett rullande schema vart femte år.

Spillningsinventeringarna sker i samverkan mellan Länsstyrelserna, Svenska Jägareförbundet, Viltskadecenter (SLU), Skandinaviska Björnprojektet och allmänhet. Naturvårdsverket lämnar finansiella bidrag till inventeringarna.

Vid de tidigare björnspillningsinventeringarna 2001 och 2012 uppskattades Gävleborgs björnpopulation till 264 respektive 381 individer.

Läs mer på Viltskadecenters webbplats