Var med och inventera länets björnar

Nu är det dags att räkna länets björnar. Inventeringen utförs genom att frivilliga samlar björnspillning och skickar den till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). På så vis kan björnstammens storlek, utveckling och utbredning skattas. Insamlingen pågår 21 augusti – 31 oktober. Alla är välkomna att delta!

Eftersom björnar sover på vintern kan de inte inventeras genom spårning på snö. I stället används spillningsinventering, en metod som ger en uppskattning av björnstammens storlek. Spillning samlas in och skickas för DNA-analys, som visar hur många björnindivider spillningen kommer från. Utifrån resultatet gör forskare i Skandinaviska björnprojektet en uppskattning av det totala antalet individer. Resultatet blir sedan ett viktigt underlag i den regionala viltförvaltningen.

Uthämtning av provtagnings-kit

Provtagnings-kit som används vid inventeringen finns att hämta på ett antal utlämningsställen spridda över länet. På kartan nedan hittar du alla utlämningsställen. Klicka på ikonerna för mer information om respektive utlämningsställe. I varje provtagnings-kit finns nödvändig utrustning, blanketter samt information om hur man tar spillningen.
Om du hittar en björnspillning och inte har tillgång till ett kit kan du samla in en bit av spillningen i en påse eller liknande. Därefter skaffar du ett kit via närmaste utlämningsställe eller samordnare och hanterar spillningen enligt instruktionen.

Provtagnings-kit finns även att få tag på via Svenska Jägareförbundet. Här hittar du kontaktuppgifter till jaktvårdskretsarnas rovviltsansvariga.

Om du hittar björnspillning men saknar provtagnings-kit går det även bra att kontakta någon av Länsstyrelsens naturbevakare.

Hans Nordin 010-225 15 04
Sone Persson 010-225 15 06
Hans Blomgren 010-225 15 03
Kenneth Bergström 070-226 11 31
Göran Vesslén 010-225 14 71
Ingvar Westman 010-225 15 54

OBS - viktigt för er som skickar in björnspillningar! Fyndplatsen ska rapporteras i koordinatsystemet RT90. Ofta måste man gå in via INSTÄLLNINGAR i pejlen eller GPS:en och sedan välja POSITIONSFORMAT RT90.

Om björnspillningsinventering

Inventeringen berör hela länet och utförs mellan 21 augusti och 31 oktober. Björnspillningsinventering utgör basen för beräkning av björnstammens storlek, utveckling och utbredning i Sverige. Länsstyrelserna ansvarar för genomförandet. Viltskadecenter samordnar länens arbete så att det genomförs på liknande sätt i alla län. Inventeringar sker i "björnlänen" enligt ett rullande schema vart femte år.

Spillningsinventeringarna sker i samverkan mellan Länsstyrelserna, Svenska Jägareförbundet, Viltskadecenter (SLU), Skandinaviska Björnprojektet och allmänhet. Naturvårdsverket lämnar finansiella bidrag till inventeringarna.

Vid de tidigare björnspillningsinventeringarna 2001 och 2012 uppskattades Gävleborgs björnpopulation till 264 respektive 381 individer.

Läs mer på SLU:s hemsida

 Script Editor ‭[1]‬