Rovdjur

Foto Mostphotos

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren i länet. Målet är att djuren ska finnas i livskraftiga stammar. Samtidigt vill vi minimera de problem som de kan orsaka.

 

Till de stora rovdjuren hör björn, varg, lodjur, järv och kungsörn. Länets förvaltningsplan innehåller mål för antal och utbredning för varje art. Målen är satta utifrån länets förutsättningar. Resultaten av inventeringar är därför viktiga verktyg. 

Länsstyrelsen beslutar även om skyddsjakt och licensjakt. Vi kan också ge bidrag till åtgärder för att förebygga skador. I arbetet ingår även att informera om rovdjuren i länet.

Länsstyrelsen har ansvaret för tillsyn av jakt på stora rovdjur. Vi ska bevaka t. ex. licensjakt, men även eventuell olaga jakt. Vi hanterar också viltskador, som bl. a. rovdjuren orsakar.