Fisketillsyn

En effektiv fiskevårdsåtgärd är att se till att de regler som omgärdar fisket efterföljs Tillsynen i våra sjöar och vattendrag bedrivs för att fisket ska ske på lika villkor för alla som fiskar och för att skydda fiskbestånden

Vad gör en fisketillsynsman

Fisketillsynsmän som bedriver tillsyn vid våra sjöar och vattendrag är förordnade d.v.s. godkända av Länsstyrelsen. 

För att få bli fisketillsynsman måste du fyllt 18 år, ha en uppdragsgivare och genomgått utbildning i fisketillsyn. Uppdragsgivare kan till exempel vara ett fiskevårdsområde eller en sportfiskeklubb. I utbildningen får du bl.a. lära dig fiskelagstiftning, en del om polis- och kustbevakningens verksamhet samt fisketillsynsmannens befogenheter. Kursen avslutas med ett prov.

Fisketillsynsmannen har synligt märke

Fisketillsynsmän skall ha på sig väl synligt märke (sk. tjänstetecken) som visar att han eller hon är fisketillsynsman och ha med sig både legitimation och förordnandet där det står för vilket geografiskt område och för vilken tidsperiod som förordnandet gäller. När förordnandet gått ut skall fisketillsynsmannen lämna tillbaka tjänstetecknen till den länsstyrelsen som utfärdade förordnandet.

Vad säger lagen?

Förordnande av fisketillsynsmän  regleras i fiskelagen (SFS 1993:787) och i Havs- och vattenmyndighetens författningssamling (FIFS 1985:3) om fisketillsynsmän.

Ansökan

Länsstyrelsen ska vid prövning av ansökan även bedöma allmän skötsamhet, därför görs förfrågning i polisens brotts- och misstankeregister. Ansökan om förordnande av fisketillsynsman gör du med blanketten  ansökan om förordnande. Ansökan skickas till det län (Länsstyrelse) som du är folkbokförd i. Själva ansökan ska innehålla, förutom personuppgifter, vilket område som förordnandet avser. Om ansökan gäller ett nytt förordnande bifogas utbildningsbeviset. 

 

Kommande kurser i fisketillsyn 2018

  • Ljusdal, intensivkurs lördag och söndag i augusti. Datum ej fastställt ännu. Kontakta utbildaren Tord Eriksson för mer information och anmälan.

          mail: torderiksson@telia.com

 

Tillsyn vid kustfiske och havsfiske

Kustbevakningen bedriver fisketillsynen längs Gävleborgs kustvatten och till havs i samarbete med Havs och vattenmyndigheten.