Fisketips

Välkommen att njuta av Gästriklands och Hälsinglands fina natur som kan erbjuda ett av landets mest varierade utbud av olika fiskevatten. Mellanljusnan, Svågan och Nedre Dalälven tillhör de tio fiskeområden som valts ut till "Top-10 Fishing Sweden"!

Fiske i både hav, strömmande vattendrag och insjöar

Länet kan erbjuda norrländsk vildmark som många gånger ger en "fjällnära" känsla med bl.a. rödingfiske i naturliga bestånd liksom fiske efter harr och öring i strömmande vatten. Förutom ädelfisk har vi ett oändligt utbud av fina gädd- och abborrvatten. Till detta kommer kusten där du kan fiska gratis med handredskap efter många av i havet förekommande fiskarter. Här kan du ägna dig åt trolling efter havsöring, gös och gädda. I vissa områden kan spinn- och flugfiske efter havsöring från land ge goda fångster. Strömmingsfisket är ett annat fiske som kan bedrivas nästan överallt under våren och försommaren. Har du tur kan du dessutom få närkontakt med säl. Totalt kan länet erbjuda drygt 3000 sjöar, ca 300 mil strömmande vatten och ca 18 mil kuststräcka.  

I stort sett alla sötvattensarter av fisk i Östersjön använder de kustmynnande vattendragen som lekplatser och uppväxtmiljöer. Det innebär att fiskelyckan längs våra kuster är beroende av hur det ser ut i våra kustnära vattendrag.

Flickor med fiskfångst

Vandrande fiskarter

Lake, abborre, gädda, gös, nors, mört, id, sarv, stäm, braxen, björkna, ruda, vimma, elritsa, storspigg och nejonöga m fl är mer eller mindre beroende av de kustnära vattendragen. De flesta arter som har dessa kustmynnande vattendrag som reproduktionslokaler vandrar senare ut i Östersjön för att tillbringa sitt vuxna liv längs kusten. De har liksom laxen ett starkt utvecklat ”homing”-beteende, d v s de letar sig tillbaka till sin ursprungsbäck för att leka.