Att tänka på!

För att undvika att störa naturen finns vissa riktlinjer att förhålla sig till. Nedan listar vi några viktiga tips att alltid följa då du är ute i naturen. 
  • Det krävs tillstånd från länsstyrelsen att flytta, utplantera eller odla fisk.
  • Lämna aldrig överblivna nylonliner och krokar i naturen. De kan bli dödsfällor för fåglar och andra djur.
  • Undvik att fiska under lektider.
  • Tag inte mer fisk än vad du själv behöver.
  • Undvik fågel- och sälskyddsområden. Stör inte genom att beträda på eller utanför stränder med rikt fågelliv eller där varnande fåglar talar om att man inte är välkommen.
  • Tag väl reda på dina skyldigheter (och rättigheter).

2005_08_19_TS1.jpg