Om Länsstyrelsen 

Fältvandring kultur

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Läs mer om Länsstyrelsen i broschyren;

Länsstyrelsen arbetar för hållbar utveckling

Vill du ha broschyren i tryckt exemplar, kontakta Länsstyrelsen.

OBS! Den lättläst versionen finns ej i tryckt.


Vision och verksamhetsidé
Vår vision och verksamhetsidé kan du läsa här Länk 

 

Kontakta oss

Mimmi Gibson
Länsledningens stab
mimmi punkt gibson snabela lansstyrelsen punkt se¤mimmi punkt gibson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239333