Svensk Form Projekt, varde ljus

Nu är den här! Hösten och vinterns armaturtävling med fokus på LED teknik för designers, konsthantverkare, slöjdare och formgivare på Gotland.

 Svensk Form Gotland och Hemslöjden inbjuder till en tävling i design och innovation i syfte att uppmärksamma armaturer baserat på LED teknik. Länsstyrelsen är en a v sponsorerna. Läs mer här

Om tävlingen, Vem gör den bästa lampan?, kan du läsa om villkor och anmälan  här