Nyhetsarkiv 

Prenumerera via RSS-flöde

RSSFölj vårt nyhetsflöde med RSS via denna länk.

Urval: Skyddad natur, 6 månader tillbakaRensa urval
Din sökning gav 14 träffar
 • Förslag till Orarnas naturreservat ute på remiss

  Flugblomster, den sällsynta orkidén växer på Orarna. Foto: Peter Ståhl
  2015-11-20

  Förslag till beslut och skötselplan för Orarnas naturreservat i Gävle kommun är ute på remiss fram till den 22 januari 2016.

 • Förslag till beslut för Klovbackens naturreservat ute på remiss

  Rinnande vatten. Foto: Länsstyrelsen
  2015-11-18

  Klovbacken i Nordanstigs kommun föreslås bli nytt naturreservat. Förslag till beslut och skötselplan för Klovbackens naturreservat finns att läsa på vår sida om aktuella remisser.

 • Ovanlig slåttermyr och värdefulla sumpskogar skyddas

  Fackelblomster på reservatets finaste fuktäng. Foto: Andreas Wedman
  2015-11-04

  Länsstyrelsen har beslutat att bilda Andersvallsslåttens naturreservat. Reservatet är 196 ha stort och ligger ca 20 km nordväst om Arbrå i Bollnäs och Ljusdals kommun. Det är ett stort intakt våtmarks...

 • Artrik granskog i nordsluttning skyddas

  Violgubbe, en av de skyddsvärda arterna i reservatet. Foto: Helena Persson
  2015-10-07

  Länsstyrelsen har beslutat att bilda Basttjärnsrönningens naturreservat. Reservatet är 178 ha stort och ligger ungefär 13 km nordväst om Hassela i Nordanstigs kommun. Det är ett område med naturskogsa...

 • Lyckad sommar för fågellivet i Ålsjöns naturreservat

  Kniphona med ungar, illustration Jonas Lundin
  2015-09-08

  Ålsjöns naturreservat utanför Söderhamn är ett välkänt fågelparadis. Många olika änder, gäss, vadarfåglar och andra använder Ålsjön för sin häckning. Många är också de fåglar som under vår- och höstfl...

 • Naturums program i september

  Kniphona med ungar, illustration Jonas Lundin
  2015-08-26

  I september är det naturfotokurs med teori och praktisk träning. Det blir även höstmarknad i Gysinge med äppelsortbestämning i naturum.

 • Skärjån i Söderhamns och Gävle kommun föreslås bli nytt naturreservat

  Skärjån under vårflod med sina lövträdsrika strandområden. Foto: Sofia Engberg
  2015-08-19

  Länsstyrelsen föreslår att ett område cirka 17 km söder om Ljusne, kallat Skärjån, ska bli naturreservat. Skärjån omfattar ett 192 ha stort område med en ca 7 km lång sträcka av Skärjån med omgivande ...

 • Naturums månadsprogram augusti

  Skärjån under vårflod med sina lövträdsrika strandområden. Foto: Sofia Engberg
  2015-08-01

  Nytt månadsprogram från naturum Färnebofjärden. I augusti har vi sommargudstjänst, utomhus vid vackra Strångnäs, och du kan vara med och rösta på din favoritbild i fototävlingen "Nationalparken i bilder".

 • Unikt avtal för skydd av värdefulla vattendrag

  Vattenvårdsavtal
  2015-07-13

  Ett vattenvårdsavtal för nationellt värdefulla vattendrag i Nissans källområde har tecknats mellan Länsstyrelsen i Jönköping och Sveaskog.

 • Naturvårdsbränning i skyddad natur

  Naturvårdsbränning. Foto: Peter Ståhl
  2015-07-10

  Under den 2:a och 3:e juli när vädret var som varmast genomförde Länsstyrelsen, i samarbete med externa konsulter, tre naturvårdsbränningar. Dessa ägde rum i naturreservaten Djupsjön-Römmaberget, Lomt...

 • Glädjande tillskott för skyddad natur

  Rastplats Testeboåns naturreservat
  2015-06-26

  Rastplatser rustas upp, naturområden skyddas och tillgängligheten för besökare ökar i naturreservat och nationalpark. Det är några av de åtgärder Länsstyrelsen Gävleborg använder extrapengarna i vårbu...

 • Mellanljusnan nytt naturreservat

  Vy över Håvrahällan i Mellanljusnan. Foto Helena Persson
  2015-06-25

  Länsstyrelsen beslutade idag den 25 juni att bilda Mellanljusnans naturreservat i Ljusdals kommun. Naturreservatet är 1041 ha stort och omfattar en 24 km lång outbyggd älvsträcka i Ljusnan mellan Lafo...

 • Andersvallsslåtten i Bollnäs och Ljusdals kommuner föreslås bli naturreservat

  Blomsterprakt på slåtterängen. Foto: Länsstyrelsen
  2015-06-18

  Länsstyrelsen föreslår att ett område kallat Andersvallsslåtten, 20 km nordväst om Arbrå, ska bli naturreservat. Området är 196 ha och består av ett stort intakt våtmarksområde där man tidigare har be...

 • Två naturreservat blir större

  Trädtoppar. Foto: Länsstyrelsen
  2015-06-08

  Länsstyrelsen har idag, den 8 juni, fattat beslut om att utöka två befintliga naturreservat; Blacksås naturreservat i Hudiksvalls kommun och Hästmyrbergets naturreservat i Nordanstigs kommun.

Träffar per datum

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Eva Malmborg
Handläggare
Informationfunktionen
Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251278
Katarina Borg
Handläggare
Verksamhetsstödsenheten
Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se¤Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251352
Torsten Edwinson
Handläggare
Verksamhetsstödsenheten
Torsten punkt Edwinson snabela lansstyrelsen punkt se¤Torsten punkt Edwinson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251369