Nyhetsarkiv 

Prenumerera via RSS-flöde

RSSFölj vårt nyhetsflöde med RSS via denna länk.

Urval: Skyddad natur, 6 månader tillbakaRensa urval
Din sökning gav 16 träffar
 • Nu börjar säsongen för naturvårdande skogsbränning

  Naturvårdsbränningar i skyddad natur 2016
  2016-04-29

  Det femåriga EU-projekt Life Taiga går nu in på sitt andra år. Under projekttiden ska cirka 120 kontrollerade naturvårdsbränningar genomföras. Bränningssäsongen startar nu i maj och pågår fram till ...

 • Hagmyran i Nordanstigs kommun blir naturreservat

  Foto: Kristina Jiselmark
  2016-04-25

  Länsstyrelsen har idag den 25 april fattat beslut om att bilda Hagmyrans naturreservat i Nordanstigs kommun.

 • Förslag till beslut för Rotsjöns naturreservat

  Länsstyrelsens Johanna Ehlin studerar en gammal högstubbe med brandspår. Foto: Peter Ståhl
  2016-04-05

  Området som är föreslaget att bli Rotsjöns naturreservat är en del av ett stort äldre ursprungligt skogslandskap i södra Hälsingland och östra Dalarna. Rotsjön ligger ca 9 km sydost om Svabensverk. De...

 • Fyra uppdaterade Natura 2000-bevarandeplaner

  Natura 2000-logga
  2016-03-18

  Idag har Natura 2000-områdena Gosjön, Långsjön, Ormön och Älvåsen fått sina bevarandeplaner uppdaterade. De nya planerna finns att läsa på Länsstyrelsens hemsida.

 • Förslag till Lingarö naturreservat ute på remiss

  Klippstrand på Lingarö. Foto: Pernilla Hansson
  2016-03-17

  Förslag till beslut och skötselplan för Lingarö naturreservat i Hudiksvalls kommun är ute på remiss fram till den 19 maj 2016.

 • Orarna utanför Gävle blir naturreservat

  Flugblomster. Foto: Peter Ståhl
  2016-03-15

  Länsstyrelsen beslutade den 15 mars att bilda Orarnas naturreservat. Reservatet är 1100 ha stort och ligger bara 9 km från centrala Gävle. Trots närheten till staden är området helt oexploaterat av be...

 • Länsstyrelsen bildar två nya naturreservat i Ljusdals kommun

  Lunglav. Foto: Ida Svartholm
  2016-03-14

  Den 14 mars har Länsstyrelsen fattat beslut om att bilda två nya naturreservat i Ljusdals kommun; Långtjärnsberget och Finnbrännabäcken.

 • Förslag till beslut för Hagmyrans naturreservat

  Gammal tallstam i Hagmyran. Foto: Kristina Jiselmark
  2016-02-18

  Området som är föreslaget att bli Hagmyrans naturreservat ligger på en svag sydvästsluttning cirka 12 km nordöst om Hassela. Det är ett 42 hektar stort område som framför allt består av en gammal gran...

 • Stor satsning på värdefull natur

  Gröntjärns naturreservat
  2016-02-04

  Anslagen för skydd och skötsel av värdefull natur har förstärkts under 2016. Resultatet kommer bli fler naturreservat, utökad skötsel och större möjligheter till upplevelser i våra skyddade naturområd...

 • Klovbacken nytt naturreservat i Nordanstig

  Granskog i Klovbacken. Foto: Robert Ahlberg
  2016-02-03

  Länsstyrelsen beslutade den 3 februari att bilda Klovbackens naturreservat. Reservatet är 12 ha stort och ligger ca 9 km norr om Bergsjö och ca 8 km väster om Gnarp.

 • Utvidgning av Storkvarnbergets naturreservat

  Utsikt från Storkvarnberget. Foto: Ida Svartholm
  2016-01-21

  Länsstyrelsen har idag, den 21 januari, fattat beslut om att utvidga Storkvarnbergets naturreservat, i Ljusdals kommun. Från tidigare 55 ha utökas reservatet till ca 98 ha.

 • Färnebofjärdens nationalpark – en av vinnarna i ”Årets turistmål 2015”!

  Årets turistmål
  2016-01-14

  Tävlingen ”Årets turistmål 2015” är nu avgjord och i kategorin Naturreservat vann glädjande Färnebofjärdens nationalpark. Tävlingen startades 2008 av turistmal.se.

 • Förslag till Finnbrännabäckens naturreservat ute på remiss

  Svampar i mossa. Foto: Ida Svartholm
  2016-01-07

  Förslag till beslut och skötselplan för Finnbrännabäckens naturreservat i Ljusdals kommun är ute på remiss fram till den 22 februari 2016.

 • Skärjån och omgivande mark skyddas som naturreservat

  Skärjån under vårflod. Foto: Sofia Engberg
  2015-12-16

  Länsstyrelsen beslutade idag att bilda Skärjåns naturreservat. Reservatet ligger cirka 17 km söder om Ljusne, på gränsen mellan Gävle och Söderhamns kommuner. Det omfattar ett 192 ha stort område med ...

 • Förslag till Orarnas naturreservat ute på remiss

  Flugblomster, den sällsynta orkidén växer på Orarna. Foto: Peter Ståhl
  2015-11-20

  Förslag till beslut och skötselplan för Orarnas naturreservat i Gävle kommun är ute på remiss fram till den 22 januari 2016.

 • Ovanlig slåttermyr och värdefulla sumpskogar skyddas

  Fackelblomster på reservatets finaste fuktäng. Foto: Andreas Wedman
  2015-11-04

  Länsstyrelsen har beslutat att bilda Andersvallsslåttens naturreservat. Reservatet är 196 ha stort och ligger ca 20 km nordväst om Arbrå i Bollnäs och Ljusdals kommun. Det är ett stort intakt våtmarks...

Träffar per datum

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Eva Malmborg
Handläggare
Informationfunktionen
Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251278
Katarina Borg
Handläggare
Informationfunktionen
Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se¤Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251352
Torsten Edwinson
Handläggare
Verksamhetsstödsenheten
Torsten punkt Edwinson snabela lansstyrelsen punkt se¤Torsten punkt Edwinson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251369