Nyhetsarkiv 

Prenumerera via RSS-flöde

RSSFölj vårt nyhetsflöde med RSS via denna länk.

Urval: Skyddad natur, 6 månader tillbakaRensa urval
Din sökning gav 13 träffar
 • Stor satsning på värdefull natur

  Gröntjärns naturreservat
  2016-02-04

  Anslagen för skydd och skötsel av värdefull natur har förstärkts under 2016. Resultatet kommer bli fler naturreservat, utökad skötsel och större möjligheter till upplevelser i våra skyddade naturområd...

 • Klovbacken nytt naturreservat i Nordanstig

  Granskog i Klovbacken. Foto: Robert Ahlberg
  2016-02-03

  Länsstyrelsen beslutade den 3 februari att bilda Klovbackens naturreservat. Reservatet är 12 ha stort och ligger ca 9 km norr om Bergsjö och ca 8 km väster om Gnarp.

 • Utvidgning av Storkvarnbergets naturreservat

  Utsikt från Storkvarnberget. Foto: Ida Svartholm
  2016-01-21

  Länsstyrelsen har idag, den 21 januari, fattat beslut om att utvidga Storkvarnbergets naturreservat, i Ljusdals kommun. Från tidigare 55 ha utökas reservatet till ca 98 ha.

 • Färnebofjärdens nationalpark – en av vinnarna i ”Årets turistmål 2015”!

  Årets turistmål
  2016-01-14

  Tävlingen ”Årets turistmål 2015” är nu avgjord och i kategorin Naturreservat vann glädjande Färnebofjärdens nationalpark. Tävlingen startades 2008 av turistmal.se.

 • Förslag till Finnbrännabäckens naturreservat ute på remiss

  Svampar i mossa. Foto: Ida Svartholm
  2016-01-07

  Förslag till beslut och skötselplan för Finnbrännabäckens naturreservat i Ljusdals kommun är ute på remiss fram till den 22 februari 2016.

 • Skärjån och omgivande mark skyddas som naturreservat

  Skärjån under vårflod. Foto: Sofia Engberg
  2015-12-16

  Länsstyrelsen beslutade idag att bilda Skärjåns naturreservat. Reservatet ligger cirka 17 km söder om Ljusne, på gränsen mellan Gävle och Söderhamns kommuner. Det omfattar ett 192 ha stort område med ...

 • Förslag till Orarnas naturreservat ute på remiss

  Flugblomster, den sällsynta orkidén växer på Orarna. Foto: Peter Ståhl
  2015-11-20

  Förslag till beslut och skötselplan för Orarnas naturreservat i Gävle kommun är ute på remiss fram till den 22 januari 2016.

 • Förslag till beslut för Klovbackens naturreservat ute på remiss

  Rinnande vatten. Foto: Länsstyrelsen
  2015-11-18

  Klovbacken i Nordanstigs kommun föreslås bli nytt naturreservat. Förslag till beslut och skötselplan för Klovbackens naturreservat finns att läsa på vår sida om aktuella remisser.

 • Ovanlig slåttermyr och värdefulla sumpskogar skyddas

  Fackelblomster på reservatets finaste fuktäng. Foto: Andreas Wedman
  2015-11-04

  Länsstyrelsen har beslutat att bilda Andersvallsslåttens naturreservat. Reservatet är 196 ha stort och ligger ca 20 km nordväst om Arbrå i Bollnäs och Ljusdals kommun. Det är ett stort intakt våtmarks...

 • Artrik granskog i nordsluttning skyddas

  Violgubbe, en av de skyddsvärda arterna i reservatet. Foto: Helena Persson
  2015-10-07

  Länsstyrelsen har beslutat att bilda Basttjärnsrönningens naturreservat. Reservatet är 178 ha stort och ligger ungefär 13 km nordväst om Hassela i Nordanstigs kommun. Det är ett område med naturskogsa...

 • Lyckad sommar för fågellivet i Ålsjöns naturreservat

  Kniphona med ungar, illustration Jonas Lundin
  2015-09-08

  Ålsjöns naturreservat utanför Söderhamn är ett välkänt fågelparadis. Många olika änder, gäss, vadarfåglar och andra använder Ålsjön för sin häckning. Många är också de fåglar som under vår- och höstfl...

 • Naturums program i september

  Kniphona med ungar, illustration Jonas Lundin
  2015-08-26

  I september är det naturfotokurs med teori och praktisk träning. Det blir även höstmarknad i Gysinge med äppelsortbestämning i naturum.

 • Skärjån i Söderhamns och Gävle kommun föreslås bli nytt naturreservat

  Skärjån under vårflod med sina lövträdsrika strandområden. Foto: Sofia Engberg
  2015-08-19

  Länsstyrelsen föreslår att ett område cirka 17 km söder om Ljusne, kallat Skärjån, ska bli naturreservat. Skärjån omfattar ett 192 ha stort område med en ca 7 km lång sträcka av Skärjån med omgivande ...

Träffar per datum

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Eva Malmborg
Handläggare
Informationfunktionen
Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251278
Katarina Borg
Handläggare
Informationfunktionen
Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se¤Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251352
Torsten Edwinson
Handläggare
Verksamhetsstödsenheten
Torsten punkt Edwinson snabela lansstyrelsen punkt se¤Torsten punkt Edwinson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251369