Nyhetsarkiv 

Prenumerera via RSS-flöde

RSSFölj vårt nyhetsflöde med RSS via denna länk.

Urval: Skyddad natur, 2010Rensa urval
Din sökning gav 12 träffar
 • Bodmyran - nytt naturreservat i Nordanstigs kommun

  Bodmyran. Foto Mattias Halvarsson
  2010-12-14

  Länsstyrelsen beslutade idag 14 december att bilda Bodmyrans naturreservat. Bodmyran är en av länets mest värdefulla våtmarker som skapar förutsättningar för en rik mångfald av växter och djur. Område...

 • Länsstyrelserna tar ett helhetsgrepp i myggfrågan

  Bodmyran. Foto Mattias Halvarsson
  2010-10-25

  Under hösten arbetar Länsstyrelsen i Gävleborg tillsammans med länsstyrelserna i Uppsala, Dalarna och Västmanlands län för att hitta mer långsiktiga lösningar på problemet med massförekomst av stickmygg. Det första referensgruppsmötet ägde rum den 7 oktober, då 32 deltagare från 19 olika organisatio...

 • Invigning av undervattenspark i Axmar

  Bodmyran. Foto Mattias Halvarsson
  2010-07-02

  Torsdagen den 1 juli invigdes Axmar undervattenspark som ligger inom Axmars naturreservat cirka 4 mil norr om Gävle. Undervattensparken är den första i sitt slag i Sverige där besökaren kan få en kombination av natur- och kulturupplevelse.

 • Unik vykortsatsning för biologisk mångfald!

  Bodmyran. Foto Mattias Halvarsson
  2010-06-04

  År 2010 har av FN utsetts till det Internationella året för biologisk mångfald. För att uppmärksamma landets kommuner på den biologiska mångfalden och inspirera till insatser kommer landets alla kommunalråd under fredagen den 4 juni 2010 få ett vykort från miljöminister Andreas Carlgren. Vykorten vi...

 • Länsstyrelsen planerar att utföra två naturvårdsbränningar i skyddade områden i sommar

  Bodmyran. Foto Mattias Halvarsson
  2010-05-27

  I sommar planerar Länsstyrelsen att utföra naturvårdsbränning i två naturreservat i Hälsingland. En i Lomtjärns NR i Hudiksvalls kommun och en i Stora Korpimäkis NR i Ljusdals kommun. Naturvårdsbränning är ett viktigt verktyg i arbetet med att rädda hotade arter och en starkt missgynnad naturtyp.

 • Mer träd på myrarna

  Bodmyran. Foto Mattias Halvarsson
  2010-05-12

  De senaste 20 åren har trädvolymen på myrmark nästan fördubblats i Sverige. Igenväxningen pågår i hela landet, men värst är det i de södra och östra landsändarna där ökningen av träd på myrarna är över 150 procent. Länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborg presenterar en färsk rapport om förändringen ...

 • Bodsjöån - nytt naturreservat i Nordanstigs kommun

  Bodsjöån strömmar genom äldre lövrik skog. Foto Länsstyrelsen Gävleborg
  2010-04-27

  Länsstyrelsen beslutade idag att bilda Bodsjöåns naturreservat. Reservatet är 112 ha stort och ligger i västra delen av Nordanstigs kommun. Bodsjöåns naturreservat bildas för att skydda en ca 2,5 km l...

 • Grötvallsskogen - nytt naturreservat utanför Kårböle

  Grötvallsskogen. Foto Martina Kluge
  2010-03-25

  Länsstyrelsen beslutade idag att bilda Grötvallsskogens naturreservat. Naturreservatet är 65 ha stort och ligger ca 2,5 km sydväst om Kårböle i Ljusdals kommun. Syftet är att bevara den biologiska mån...

 • Nytt beslut för Snäckens naturreservat

  Grötvallsskogen. Foto Martina Kluge
  2010-03-23

  Länsstyrelsen har nu reviderat beslut och skötselplan för Snäckens naturreservat i Hudiksvalls kommun. Området är ett populärt friluftsområde tack vare sin säregna natur och härliga strand. Den vackra tagellaven pryder flera av tallarna, och på strandvallarna finner man blommande växter som strandär...

 • Skrebbmyran - nytt naturreservat i Ljusdal

  Skrebbmyran. Foto Mats Norin
  2010-02-22

  Länsstyrelsen beslutade idag att bilda Skrebbmyrans naturreservat. Reservatet är 718 ha stort och ligger 12 km söder om Kårböle i Ljusdals kommun. Naturreservatet syftar till att skydda ett av länets ...

 • Året avslutat för naturreservatrace

  Utsikt från Flisberget. Foto: Kristina Persson.
  2010-02-17

  Länsstyrelsen beslutade idag om två nya naturreservat – Kårsberget (66 ha) i Hofors kommun och Storkvarnberget (55 ha) i Ljusdals kommun. Dessutom beslutades om en utvidgning av Flisbergets naturreser...

 • Strategi för naturvårdsbränning i skyddade områden publicerad

  Utsikt från Flisberget. Foto: Kristina Persson.
  2010-01-08

  Länsstyrelsen Gävleborg har utarbetat denna strategi för naturvårdsbränning i skyddade områden. Skogsbränder är en naturlig ekologisk process som haft stor inverkan på skogens utformning. Många av skogens arter har anpassat sig efter den naturliga brandstörningen och de strukturer som skapas av bran...

Träffar per datum

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Eva Malmborg
Handläggare
Informationfunktionen
Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251278
Katarina Borg
Handläggare
Informationfunktionen
Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se¤Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251352
Torsten Edwinson
Handläggare
Verksamhetsstödsenheten
Torsten punkt Edwinson snabela lansstyrelsen punkt se¤Torsten punkt Edwinson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251369