Nyhetsarkiv 

Prenumerera via RSS-flöde

RSSFölj vårt nyhetsflöde med RSS via denna länk.

Urval: Djur & natur, Jakt och vilt, 6 månader tillbakaRensa urval
Din sökning gav 11 träffar
 • Nu startar 2015 års licensjakt på björn

  2015-08-20

  Fredag 21 augusti inleds licensjakten på björn i Gävleborg och jakten pågår som längst fram till den 15 oktober. Högst 37 björnar får fällas och jakten får ske inom hela länet.

 • Länsstyrelsen fattar beslut om licensjakt efter björn 2015

  2015-07-02

  Länsstyrelsen Gävleborg har idag beslutat om licensjakt efter högst 37 björnar i Gävleborgs län 2015. Jakten får bedrivas inom hela länet.

 • Enighet kring etik vid björnjakten

  2015-06-29

  Tisdagen den 16 juni höll länsstyrelsen ett möte i Falun om jaktetik och den lagstiftning som reglerar licensjakten på björn. - Vi är övertygade om att just jaktetik är en viktig fråga för framtida acceptans för jakt, säger Jonas Bergman, funktionssamordnare vid Länsstyrelsen Dalarnas viltfunktion.

 • Förvaltningsplan för skarv i Gävleborg

  2015-06-23

  Länsstyrelsen har tagit fram en regional förvaltningsplan för skarv. Tanken är att den ska ge vägledning till alla samhällsintressen som berörs av skarvförekomsten i Gävleborgs län.

 • Älgbetesinventeringar är genomförda i Gävleborgs län

  2015-06-10

  Årets inventeringar av betesskador i Gävleborgs län visar på en fortsatt trend av minskande betesskador på tallungskogar. Skadenivåerna ligger i år mellan en och tio procent.

 • Information om skyddsjakt på säl i skyddade områden

  2015-05-27

  Naturvårdsverkets beslutade 2015-03-30, dnr NV-00969-15, om skyddsjakt på 60 gråsälar i Gävleborgs län under 2015. En av nyheterna i detta beslut är att man får bedriva skyddsjakt på annans jaktområde. Inom skyddade områden kan det dock finnas andra regler för skyddsjakt efter säl.

 • Öppet öga – för naturens bästa

  2015-05-18

  Polisen och Länsstyrelsen i Gävleborg startar nu gemensamt kampanjen Öppet öga, för att öka kunskapen om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet i naturen. Kanske du kan hjälpa till?

 • Information om närgångna björnar

  2015-05-13

  Vanligtvis undviker björnar människor, men den här tiden på året händer det att björnar rör sig nära bebyggelse. Det är inget onaturligt beteende hos en björn, men däremot oönskat. En björn som blir van vid människor kan snabbt förlora sin skygghet och därmed utvecklas till en farlig björn. Länsstyr...

 • Informationskvällar om älgförvaltningen i Gävleborg

  2015-04-10

  Under fyra måndagkvällar med start den 13 april arrangerar Länsstyrelsen i Gävleborg, Skogsstyrelsen, Svenska Jägareförbundet, Skogsnäringen och Studiefrämjandet informationskvällar med inriktning på den

 • Viltförvaltningsdelegationen har haft sammanträde

  2015-03-13

  På onsdagen höll länets nytillsatta viltförvaltningsdelegation sitt första möte för året. På dagordningen stod förvaltningsplan för kronhjort, förvaltningsplan för skarv, utvärdering av älgjakten och sälskador. Viltförvaltningsdelegationen fick även övergripande information om vad arbetet i delegati...

 • Länsstyrelsen beviljar störningsåtgärder mot skarv

  2015-03-05

  Länsstyrelsen har fattat beslut om att bevilja störningsåtgärder riktade mot skarv i Vintergatsfjärden i Hudiksvalls kommun.

Träffar per datum

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Eva Malmborg
Handläggare
Informationsfunktionen
Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251278
Katarina Borg
Handläggare
Informationsfunktionen
Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se¤Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251352
Torsten Edwinson
Handläggare
Informationsfunktionen
010-2251369
070-5580727