Nyhetsarkiv 

Prenumerera via RSS-flöde

RSSFölj vårt nyhetsflöde med RSS via denna länk.

Urval: Pressmeddelande, 2005Rensa urval
Din sökning gav 7 träffar
 • Länsstyrelsens styrelsesammanträde

  2005-12-15 Pressmeddelande:

  I dag torsdag 15 december har Länsstyrelsens styrelse haft sammanträde. Styrelsen beslutade bl.a. att delegera till landhövdingen att efter årsskiftet bevilja högst 3,5 miljon kronor till Acreo FiberLab. Dessutom byggnadsminnesförklarade man Nygårds i Bro i Gästrikland och Digerkölsvallen i Färila, ...

 • Lättnader i utförselkrav ger hopp om ljusare framtid för länets yrkesfiske

  2005-11-25 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsens uppvaktningar och arbete med att förbättra villkoren för yrkesfisket har gett resultat. Fiskeriverket har av regionalpolitiska skäl lättat på kravet för yrkesfiskare inom vårt kustområde. Beslutet innebär större möjligheter för fiskare i vårt område att modernisera sina fartyg. Med st...

 • Försurningen har minskat i länet

  2005-10-24 Pressmeddelande:

  Av länets cirka 2 400 mil vattendrag är max 2 procent försurade och siffran kommer att minska på sikt. Det visar Läns­styrelsens nya rapport ”Hur försurat är egentligen Gävleborg?” Resultatet innebär att länets miljömål för försurade vattendrag och sjöar nu kan anses vara uppnådda.

 • 381.166 kr till projekt som stimulerar entreprenörskap och lokal utveckling

  2005-10-21 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har i dag den 21 oktober beviljat totalt 381.166 kr i stöd till 17 projekt som syftar till att stimulera entreprenörskap och lokalt utvecklingsarbete i länet. Intresset för det nya stödprogrammet "Program för entreprenörskap och lokalt utvecklingsarbete i Gävleborgs län 2005-2006" är f...

 • Analys av handeln i Gävleborgs län - Handeln som tillväxtmotor

  2005-09-16 Pressmeddelande:

  Handeln i en region kräver både köpkraft och attraktiva handelsplatser. Köpkraften bestäms i hög grad av befolkningsutvecklingen, vilket i sin tur bland annat bestäms av hur det går för näringslivet i stort i regionen. Handeln är således mycket beroende av att en region är växande och attraktiv. Den...

 • Länsstyrelsens styrelsesammanträde

  2005-09-01 Pressmeddelande:

   Här följer ett utdrag från dagens styrelsesammanträde.

 • Landshövdingens kommentar till Centerns förslag om en kriskommission

  2005-08-04 Pressmeddelande:

  ”Jag välkomnar alla initiativ till ökad samverkan men istället för att tillsätta en ny kommission vill jag använda de forum som redan finns. Arbetet måste utgå från länets många styrkor, ordet ”kriskommission” riskerar därför att leda tanken fel.”

Kontakta oss

Eva Malmborg
Handläggare
Informationfunktionen
Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251278
Katarina Borg
Handläggare
Verksamhetsstödsenheten
Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se¤Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251352
Torsten Edwinson
Handläggare
Verksamhetsstödsenheten
Torsten punkt Edwinson snabela lansstyrelsen punkt se¤Torsten punkt Edwinson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251369