Publikationer 

Här hittar du publikationer i form av rapporter, nyhetsbrev, broschyrer och böcker.

Prenumerera på våra publikationer via RSS

Urval: Planfrågor, RapporterRensa urval
Din sökning gav 5 träffar
 • Gemensamma arbetsformer för uppföljning och utvärdering av PBL

  Regeringen gav Länsstyrelsen i Gävleborg uppdrag att samorda ett arbete gällande om gemensamma arbetsformer för länsstyrelserna och Boverkets arbete med att följa upp och utvärdera tillämpningen av PBL.

  Ett nytt systematiskt arbetssätt ger förutsättningar för en bättre uppföljning och utvärdering av plan- och bygglagstiftningen samt ger bättre verktyg för lagstiftarna att analysera hur lagändr ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Ladda hem (2 MB)

 • Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013

  Länsstyrelsen har ett årligt uppdrag att analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Integration, Boende, Planfrågor

  Bostadsmarknadsanalys 2013 (4 MB)

 • Gemensamma arbetsformer och riktlinjer för uppföljning och utvärdering av tillsyn och tillsynsvägledning inom PBL

  Länsstyrelserna har i regleringsbrev för 2012 fått i uppdrag att i samverkan med Boverket ta fram förslag till gemensamma arbetsformer för länsstyrelsernas uppgifter med uppföljning och utvärdering vad gäller arbetet med tillsyn, tillsynsvägledning och tillämpning inom PBLområdet.

  Föreliggande förslag gäller den första delen (44 a) av uppdraget. Länsstyrelserna har tolkat uppdraget som en börj ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Ladda hem (4 MB)

 • Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012

  Länsstyrelsen har ett årligt uppdrag att analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Integration, Boende, Planfrågor

  Ladda hem (3 MB)

 • Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2011

  Länsstyrelsen har ett årligt uppdrag att analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende, Planfrågor

  Ladda hem (1 MB)

Länets författningssamling

Länsstyrelsen ger ut Gävleborgs läns författningssamling som innehåller både föreskrifter som beslutats av länsstyrelsen och vissa föreskrifter som bland annat kommuner och Vägverket har utfärdat.