Publikationer

Här hittar du publikationer i form av rapporter, nyhetsbrev, broschyrer och böcker.

 Länets författningssamling

Länsstyrelsen ger ut Gävleborgs läns författningssamling som innehåller både föreskrifter som beslutats av länsstyrelsen och vissa föreskrifter som bland annat kommuner och Vägverket har utfärdat.