Publikationer 

Här hittar du publikationer i form av rapporter, nyhetsbrev, broschyrer och böcker.

Prenumerera på våra publikationer via RSS

Urval: Samhällsplanering & kulturmiljö, Infrastruktur och ITRensa urval
Din sökning gav 3 träffar
 • Gävleborgs miljömål och åtgärdsprogram 2014-2020

  Denna rapport redovisar Gävleborgs regionala miljömål 2014-2020 med tillhörande åtgärdsprogram och beskriver bakgrunden till och förutsättningarna för arbetet med Sveriges miljömål och miljöarbetet i Gävleborgs län. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Rovdjur, Skyddad natur, Motortrafik i naturen, Hälsoskydd, Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Skogsbruk, Skärgård, Företagsstöd, Arkeologi och fornlämningar, Boende, Byggnadsvård, Energi, Infrastruktur och IT

  Gävleborgs miljömål och åtgärdsprogram 2014-2020 (4 MB)

 • Landskapet i Gävleborg

  Vindkraften är på de flesta platser i länet ett nytt inslag i landskapet. Vindkraftverkens storlek och rörelse kan göra att landskapsbilden förändras och därmed människors upplevelse och relation till landskapet. För att diskutera och utreda vilka områden som kan vara känsliga respektive tåliga för en vindkraftutbyggnad samt minimera en eventuell negativ påverkan på landskapet är landskapsanalys ... Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2010

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Infrastruktur och IT, Landskapsvård, Planfrågor

  Landskapet i Gävleborg - Landskapsanalys (3 MB)

 • Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020

  Tillgång till bredband med hög kvalitet och hastighet är idag en förutsättning för effektiv förvaltning, företagande, sysselsättning och inte minst för att förenkla vardagen för medborgare och företag. Det är viktigt att alla i Gävleborgs län har möjlighet att ta del och dra nytta av det digitala samhälle som växer fram.

  För att möta den digitala utvecklingen som länet står inför har Länsstyr ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Infrastruktur och IT

  Bredbandsstrategi_2012-2020 (1 MB)

Länets författningssamling

Länsstyrelsen ger ut Gävleborgs läns författningssamling som innehåller både föreskrifter som beslutats av länsstyrelsen och vissa föreskrifter som bland annat kommuner och Vägverket har utfärdat.