Nyhetsarkiv 

Prenumerera via RSS-flöde

RSSFölj vårt nyhetsflöde med RSS via denna länk.

Urval: Tillståndet i miljön, Nyhet, 2011Rensa urval
Din sökning gav 7 träffar
 • Länets miljö något bättre än rikets

  2011-12-16

  Årets uppföljning av Gävleborgs miljömål visar att miljötillståndet i vårt län totalt sett bedöms något mer positivt än i riket som helhet. Även om endast 37 procent av de regionala miljömålen kunde nås till 2010, så är trenden ändå positiv för många. Det handlar om drygt femtio miljömål som täcker ...

 • Blåstången minskar längs södra Gästrikekusten

  2011-06-27

  Mängden och djuputbredningen av blåstång och dess systerart smaltång har minskat kraftigt mellan 2008 och 2010 på alla undersökningslokaler mellan södra länsgränsen och Iggön. Det visar Länsstyrelsens övervakning av vegetationsklädda bottnar.

 • Länsstyrelsen om vatten och avlopp i Sörfjärden i Nordanstigs kommun

  2011-05-10

  Länsstyrelsen i Gävleborgs län har beslutat att förelägga Nordanstigs kommun att inrätta ett verksamhetsområde för vatten och avlopp för området Sörfjärden i Nordanstigs kommun.

 • Länsstyrelserna bjuder in allmänheten till samarbete i myggfrågan genom en regional landskapsstrategi

  2011-04-29

  – Vi vill inleda ett samarbete med allmänheten för att ta tillvara den lokala kunskapen och bjuder nu in till ett första möte på Söderfors Herrgård den 8 maj, meddelar huvudprojektledare Anna-Carin Lundqvist.

 • Nu kan du enklare se hur ditt vatten mår

  2011-03-21

  På Världsvattendagen den 22 mars lanseras den nya versionen av VISS (VattenInformationsSystem Sverige). Förutom ett nytt utseende har systemet utvecklats för dig som användare. Nu kan du till exempel skapa en egen profil med genvägar till dina favoritplatser, hitta allt på samma ställe genom den int...

 • Uttern stabil i Gävleborg

  2011-02-02

  Länets utterpopulation är stabil och uttern finns nu ganska jämt spridd över länet. Det visar en inventering som länsstyrelsen gjort åren 2007-2009.

 • En ny pusselbit till vår undervattensvärld

  Undervattensvärld
  2011-02-02

  Nu finns det åtta nya inventeringsrapporter tillgängliga för att öka kunskapen om den marina miljön i Gävleborgs län. Inventeringarna som genomfördes under sommarmånaderna från 2006 till 2009 är utför...

Kontakta oss

Eva Malmborg
Handläggare
Informationfunktionen
Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251278
Katarina Borg
Handläggare
Informationfunktionen
Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se¤Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251352
Torsten Edwinson
Handläggare
Verksamhetsstödsenheten
Torsten punkt Edwinson snabela lansstyrelsen punkt se¤Torsten punkt Edwinson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251369