Nyhetsarkiv 

Prenumerera via RSS-flöde

RSSFölj vårt nyhetsflöde med RSS via denna länk.

Urval: Tillståndet i miljön, Nyhet, 2006Rensa urval
Din sökning gav 3 träffar
 • Nu har Gävleborg en strategi för hur skogen formellt ska skyddas

  Bild på de tre rapporterna.
  2006-10-09

  Dialog och samverkan med markägarna och andra skogsintressenter är en viktig del av Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens fortsatta arbete med formellt skydd av skog. Det framgår av ”Strategi för formell...

 • Länsstyrelsen inventerar sjöar, vattendrag och kustområden

  Bild på de tre rapporterna.
  2006-08-16

  Länsstyrelsen inventerar just nu vattenvegetation i några värdefulla sjöar och flodpärlmussla i ett hundratal vattendrag runt om i länet. Gävleborg är ett av de län i Sverige som har de mest värdefulla förekomsterna av flodpärlmusslan. Nu är det dags att ta reda på om och i så fall hur beståndet av ...

 • Ny rapport om grunda havsvikar i Gävleborg

  2006_8.jpg
  2006-04-19

  Undersökningarna av naturvärden i länets grunda havsvikar fortsätter. Nu finns rapporten från 2005 års inventering på länsstyrelsens hemsida: ”Fiskyngel och undervattensvegetation i Långvind, Sörsunde...

Träffar per datum

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Eva Malmborg
Handläggare
Informationfunktionen
Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251278
Katarina Borg
Handläggare
Verksamhetsstödsenheten
Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se¤Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251352
Torsten Edwinson
Handläggare
Verksamhetsstödsenheten
Torsten punkt Edwinson snabela lansstyrelsen punkt se¤Torsten punkt Edwinson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251369