Nyhetsarkiv 

Prenumerera via RSS-flöde

RSSFölj vårt nyhetsflöde med RSS via denna länk.

Urval: Tillståndet i miljön, NyhetRensa urval
Din sökning gav 30 träffar
 • 72 frågor ska ge svar på hur miljön påverkar gävleborgarna

  2015-03-24

  Den här veckan får 3 300 gävleborgare ett brev med frågor om hur ofta de får huvudvärk av inomhusmiljön, ifall deras grannar bullrar mycket och hur ofta deras näsor rinner på grund av bilavgaser. 72 frågor om hälsa, boendemiljö och levnadsvanor ska (hjälpa till att) kartlägga hur miljön påverkar hur...

 • Arsenik, kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel påvisade i insjöfisk

  2015-02-12

  Länsstyrelsen och Hudiksvalls kommun har analyserat ett flertal miljögifter i gädda från sjöarna Lillfjärden, Långsjön i Forsa och Södra Dellen i Hudiksvalls kommun. Gäddorna samlades in under sommaren 2014. Därefter genomfördes omfattande analyser av bland annat dioxiner, PCB, bromerade flamskyddsm...

 • Samråd inom vattenförvaltningen - vad tycker du?

  Samråd - vad tycker du?
  2014-12-19

  Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, inom vattenförvalt...

 • MiljöXtra nummer 2 2014

  Samråd - vad tycker du?
  2014-10-23

  MiljöXtra är nyhetsbrevet som tar upp allehanda miljöarbete runt om i länet. Här kommer ett nytt nummer som PDF.

 • Låga halter av miljögifter i gös och gädda från Storsjön

  Samråd - vad tycker du?
  2014-09-22

  Länsstyrelsen och Storsjöns FVOF har under året analyserat ett flertal miljögifter i fisk (gös och gädda) från Storsjön, Sandviken. Resultatet visade på låga halter av miljögifterna. Nu fortsätter undersökningarna av fisk från flera sjöar i länet.

 • Klimatanpassningsdag Gävleborg i Bollnäs 22 oktober

  Samråd - vad tycker du?
  2014-09-22

  Länsstyrelsen bjuder in till en dag om klimatanpassning. Temat för dagen är skyfall och översvämningar i tätbebyggda områden. Vi vänder oss i första hand till tjänstemän i kommunerna, politiker, huvudmän för VA och beredskapssamordnare.

 • Länsstyrelser i Norrland startar projekt för att inventera fiberbankar norr om Dalälven

  Samråd - vad tycker du?
  2014-08-27

  Fem länsstyrelser i Norrland har fått sammanlagt 7,6 miljoner SEK från Havs- och Vattenmyndigheten för att inventera fiberbankar och fiberrika sediment längs norra Sveriges kust och i inlandet. Inventeringen ska bidra till att uppnå ett flertal miljömål, bland annat Giftfri miljö.

 • Informationsmöte "Hur mår Storsjön?"

  Samråd - vad tycker du?
  2014-03-07

  Sandvikens Kommun tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in till ett möte för allmänheten gällande Storsjön.

 • Nu är det dags att söka LOVA-bidrag

  LOVA-loggan
  2014-01-08

  Kommuner och ideella föreningar är välkomna att söka LOVA-bidrag hos länsstyrelsen. Ansökan ska ha inkommit senast den 14 februari 2014.

 • Internationell konferens i Gävle om hållbart resande

  LOVA-loggan
  2013-05-29

  Onsdagen den 29 maj invigs konferensen ECOMM, Europas största konferens i hållbart resande, på Gävle Konserthus. Den öppnas med tal av ställföreträdande landshövding Anna-Lena Österborg och kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd Carina Blank, Gävle kommun. I år kommer man att fokusera på goda ...

 • Musslor och samhällsplanering visar på miljöläget

  LOVA-loggan
  2013-04-24

  Länsstyrelsen uppdaterar ett par gånger per år indikatorer för uppföljning av miljömålen. Vårens uppdatering vittnar bland annat om att det behövs tas mer hänsyn till miljön i kommunernas planering och att arbetet med att återställa våra vattendrag behöver intensifieras.

 • Länets miljö något bättre än rikets

  LOVA-loggan
  2011-12-16

  Årets uppföljning av Gävleborgs miljömål visar att miljötillståndet i vårt län totalt sett bedöms något mer positivt än i riket som helhet. Även om endast 37 procent av de regionala miljömålen kunde nås till 2010, så är trenden ändå positiv för många. Det handlar om drygt femtio miljömål som täcker ...

 • Blåstången minskar längs södra Gästrikekusten

  LOVA-loggan
  2011-06-27

  Mängden och djuputbredningen av blåstång och dess systerart smaltång har minskat kraftigt mellan 2008 och 2010 på alla undersökningslokaler mellan södra länsgränsen och Iggön. Det visar Länsstyrelsens övervakning av vegetationsklädda bottnar.

 • Länsstyrelsen om vatten och avlopp i Sörfjärden i Nordanstigs kommun

  LOVA-loggan
  2011-05-10

  Länsstyrelsen i Gävleborgs län har beslutat att förelägga Nordanstigs kommun att inrätta ett verksamhetsområde för vatten och avlopp för området Sörfjärden i Nordanstigs kommun.

 • Länsstyrelserna bjuder in allmänheten till samarbete i myggfrågan genom en regional landskapsstrategi

  LOVA-loggan
  2011-04-29

  – Vi vill inleda ett samarbete med allmänheten för att ta tillvara den lokala kunskapen och bjuder nu in till ett första möte på Söderfors Herrgård den 8 maj, meddelar huvudprojektledare Anna-Carin Lundqvist.

 • Nu kan du enklare se hur ditt vatten mår

  LOVA-loggan
  2011-03-21

  På Världsvattendagen den 22 mars lanseras den nya versionen av VISS (VattenInformationsSystem Sverige). Förutom ett nytt utseende har systemet utvecklats för dig som användare. Nu kan du till exempel skapa en egen profil med genvägar till dina favoritplatser, hitta allt på samma ställe genom den int...

 • Uttern stabil i Gävleborg

  LOVA-loggan
  2011-02-02

  Länets utterpopulation är stabil och uttern finns nu ganska jämt spridd över länet. Det visar en inventering som länsstyrelsen gjort åren 2007-2009.

 • En ny pusselbit till vår undervattensvärld

  Undervattensvärld
  2011-02-02

  Nu finns det åtta nya inventeringsrapporter tillgängliga för att öka kunskapen om den marina miljön i Gävleborgs län. Inventeringarna som genomfördes under sommarmånaderna från 2006 till 2009 är utför...

 • Kustfåglar i Gävleborg 2007 – både ökning och minskning

  Undervattensvärld
  2010-01-18

  Övergödning, minskad jakt och ökning av mink. Det är de troliga orsakerna bakom de förändringar som skett av länets olika kustfågelarter under 2000-talet. Det framgår av en rapport från Länsstyrelsen om kustfåglarna i länet.

 • Omfattande informationskampanj till fastighetsägare till misstänkt förorenade områden

  Undervattensvärld
  2009-05-14

  Under maj månad kommer ägare till drygt 2000 fastigheter i Gävleborgs län att få brev från Länsstyrelsen. Brevet är ett led i kartläggningen av områden i länet som kan vara förorenade.

Kontakta oss

Eva Malmborg
Handläggare
Informationsfunktionen
Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251278
Katarina Borg
Handläggare
Informationsfunktionen
Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se¤Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251352
Torsten Edwinson
Handläggare
Informationsfunktionen
010-2251369
070-5580727