Nyhetsarkiv 

Prenumerera via RSS-flöde

RSSFölj vårt nyhetsflöde med RSS via denna länk.

Din sökning gav 1214 träffar
 • Trollberget skyddas som naturreservat

  Trollbergets naturreservat. Foto: Martina Kluge
  2015-05-04

  Länsstyrelsen har fattat beslut om att bilda ett nytt naturreservat, Trollberget, i Ockelbo kommun. Naturreservatet ligger ca 10 km norr om Ockelbo, vid sjön Ekaren och är ca 70 ha stort. Området komm...

 • Naturums månadsprogram maj

  Trollbergets naturreservat. Foto: Martina Kluge
  2015-05-01

  Nytt månadsprogram från naturum Färnebofjärden. I maj spanar vi efter fåglar, lär oss fota naturen och firar Nationalparkernas dag.

 • Basttjärnsrönningen i Nordanstigs kommun föreslås bli nytt naturreservat

  Violgubbe, en skyddsvärd svampart. Foto: Helena Persson
  2015-04-30

  Länsstyrelsen föreslår att ett område cirka 13 km nordväst om Hassela, kallat Basttjärnsrönningen, ska bli naturreservat. Basttjärnsrönningen omfattar ett 178 ha stort område med naturskogsartade skog...

 • TÄNK OM inför Valborg - om ungdomar och alkohol

  Violgubbe, en skyddsvärd svampart. Foto: Helena Persson
  2015-04-29

  Folkhälsomyndigheten är initiativtagare till den riksomfattande informationssatsningen TÄNK OM i syfte att sprida kunskap till föräldrar om tonåringar och alkohol.

 • Miljösmart mat på menyn – TV-kock inspirerade på Närbogårdens förskola

  Ekokock
  2015-04-24

  Den 23 april besökte ekokocken Carola Magnusson, som varit med i TV-serien Matakuten, Närbogårdens förskola i Gävle för att laga miljösmart skolmat.

 • Temadag om strandskyddet

  strandskydd
  2015-04-22

  Länsstyrelsen anordnar, tillsammans med Strandskyddsdelegationen, en temadag om tillämpningen av strandskyddslagtiftningen.

 • Nytt naturreservat på Stora Blyberget

  Kandelabersvamp
  2015-04-16

  Länsstyrelsen har fattat beslut om att bilda ett nytt naturreservat, Stora Blyberget. Naturreservatet ligger ca 4 km sydost om Annefors, i Bollnäs kommun, och är 47 ha stort. Reservatet utgörs av äldr...

 • Avslutning på kommunbesöken

  Kandelabersvamp
  2015-04-14

  Landshövding Barbro Holmberg och länsråd Veronica Lauritzsen har under vårvintern besökt länets samtliga kommuner. Som avslutning bjöd Barbro Holmberg in kommunerna till en middag på Gävle Slott tisdag 14 april.

 • Knowit belönar innovativt examensarbete

  Kandelabersvamp
  2015-04-13

  Måndagen den 13 april får Simon Johansson, studerande vid Högskolan i Gävle, ta emot Knowit Gävleborgs stipendium för årets innovativa examensarbete. Stipendiet på 34 100 kronor delas ut av landshövding Barbro Holmberg, högskolans rektor Maj-Britt Johansson och vd för Knowit Gävleborg Hans Reinikain...

 • Informationskvällar om älgförvaltningen i Gävleborg

  Kandelabersvamp
  2015-04-10

  Under fyra måndagkvällar med start den 13 april arrangerar Länsstyrelsen i Gävleborg, Skogsstyrelsen, Svenska Jägareförbundet, Skogsnäringen och Studiefrämjandet informationskvällar med inriktning på den

 • Gävleborg möter finskt näringsliv på svenska ambassaden i Helsingfors

  Kandelabersvamp
  2015-04-09

  Varje år bjuds ett svenskt län in till ambassaden i Helsingfors, ett uppskattat och omtalat arrangemang. Nu har Sveriges ambassadör i Finland bjudit in Gävleborgs län till evenemanget som kallas ”Sverige i bord och toner”. Gävleborg har därmed fått en exklusiv möjlighet till kontakter och nätverkand...

 • Pollenmätningar startar i Gävle igen

  Pollenfällan
  2015-04-09

  1 april monterades en pollenfälla på Länsstyrelsen Gävleborgs tak. Det är Naturhistoriska riksmuseet som med Länsstyrelsens hjälp börjar samla in pollen för att få ett bättre underlag till sina pollen...

 • Positiva erfarenheter av hur mottagandet av ensamkommande barn fungerar

  Pollenfällan
  2015-04-07

  Många kommuner i Sverige anser att mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar fungerar bra. Det visar länsstyrelsernas gemensamma enkätundersökning om mottagande och etablering av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn, META 2014.

 • Medborgarskapsceremonier

  Pollenfällan
  2015-04-02

  Den 1 april 2015 ändrades lagen om svenskt medborgarskap. Ett medborgarskap som grundas på samhörighet. Detta innebär bland annat att varje kommun minst en gång per år ska anordna en medborgarskapsceremoni för att högtidlighålla nya svenska medborgare deras medborgarskap och markera medborgarskapets...

 • Prostitution i Sverige 2014

  Pollenfällan
  2015-04-01

  Nu finns en kartläggning klar som visar att sexuella tjänster marknadsförs mer öppet än någonsin i Sverige. Det är Länsstyrelsen i Stockholm som haft i uppdrag av regeringen att kartlägga och samla kunskap om prostitutionens omfattning i Sverige. I slutrapporten identifieras ett antal kunskapsluckor...

 • Månadsprogram naturum

  Pollenfällan
  2015-03-31

  Detta händer på naturum i APRIL! PÅSKLOV och FÖREDRAG om miljögifter i barns vardag m.m.

 • Landsbygdsministern bjuder in till en dialog i Borlänge

  Pollenfällan
  2015-03-30

  Dalarna bjuder in till den svenska livsmedelsdialogen den 13 april i Borlänge. Under mötet ska olika lokala och regionala företrädare delge sina förväntningar på livsmedelsstrategin, vilken utvecklingspotential som finns i våra områden och hur utvecklingen kan stärkas livsmedelskedjan.

 • Informationsträffar om nya jordbrukarstöden och kontroller

  Pollenfällan
  2015-03-30

  Under våren kommer Länsstyrelsens medarbetare från enheten för djurskydd, jordbrukarstöd och veterinära frågor samt från enheten för landsbygd och tillväxt att hålla informationsträffar om de nya jordbrukarstöden. Vi kommer också att informera om djurskyddskontroller, projekt- och företagsstöd, inte...

 • Earth Hour - Länsstyrelsen släcker ned

  Pollenfällan
  2015-03-26

  Nu på lördag, den 28 mars kl 20.30, är det dags igen för Earth Hour – den största miljömanifestationen genom tiderna. Då släcker vi, liksom miljontals människor världen över, ljuset under en timmes tid för att skicka en signal till världens beslutsfattare om att ta klimatfrågan på allvar.

 • 72 frågor ska ge svar på hur miljön påverkar gävleborgarna

  Pollenfällan
  2015-03-24

  Den här veckan får 3 300 gävleborgare ett brev med frågor om hur ofta de får huvudvärk av inomhusmiljön, ifall deras grannar bullrar mycket och hur ofta deras näsor rinner på grund av bilavgaser. 72 frågor om hälsa, boendemiljö och levnadsvanor ska (hjälpa till att) kartlägga hur miljön påverkar hur...

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Eva Malmborg
Handläggare
Informationsfunktionen
Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251278
Katarina Borg
Handläggare
Informationsfunktionen
Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se¤Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251352
Torsten Edwinson
Handläggare
Informationsfunktionen
010-2251369
070-5580727