Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 1099 träffar
 • Utnämning av ”Årets nybyggare i Gävleborgs län”

  2014-09-17

  För 11 året i rad anordnar Stiftelsen Internationella Företagarföreningen i Sverige (IFS) utdelning av näringslivspriset ”Årets Nybyggare i Gävleborg”. Priset som går till en företagare med utländsk bakgrund är uppdelat i två kategorier; nystart och pionjär.

 • Minskad älgstam och gynnsam vinter ger mindre betesskador på ungskog

  2014-09-17

  Årets inventeringar av betesskador i Gävleborgs län visar på mindre färska betesskador på tallungskogar och en tydlig minskning mot tidigare år. Skadenivåerna ligger mellan två och åtta procent. En minskad älgstam och en gynnsam vinter bedöms vara orsakerna till de minskade skadorna.

 • Inspirationsträff på Gävle Slott

  2014-09-16

  Tisdag 16 september har landshövding Barbro Holmberg bjudit in företag inom kommersiell service i länets gles- och landsbygd till en inspirationsträff på Gävle Slott.

 • Röstsammanräkningen pågår

  2014-09-15

  Just nu arbetar Länsstyrelsens rösträknare för fullt med den slutliga sammanräkningen av valsedlar.

 • Förlängning av skogsbrandbevakning med flyg

  2014-09-12

  Säsongen för skogsbrandbevakning med flyg är normalt 1 maj till 31 aug i Gävleborg. Då vi fick in varmare väder och högre brandriskprognoser efter sistnämnda datum, förlängdes beredskapen för skogsbrandflyget till den 15 september.

 • Länsstyrelsens arbete med valet

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-09-11

  Den 14 september är det dags för val till kommuner, landsting och riksdag. Länsstyrelsen tar emot de preliminära röstresultaten och gör en slutlig sammanräkning.

 • Tekniksprånget – Barbro Holmberg besökte Polhemsskolan i Gävle

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-09-05

  Onsdag 3 september besökte bland andra Barbro Holmberg och Sandviks vd Olof Faxander Polhemsskolan tillsammans med representanter från ingenjörsprogrammet Tekniksprånget. Syftet med besöket är att locka fler elever och arbetsgivare att delta i praktikprogrammet Tekniksprånget.

 • Grattis till FRAMFÖR-företagen 2013

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-09-01

  Onsdag 27 augusti delade landshövding Barbro Holmberg ut utmärkelser till FRAMFÖR-företagen 2013 vid en ceremoni på Gävle Slott. Det var för fjortonde året i rad som 50 företag uppmärksammades i FRAMgångsrikt FÖRetag; FRAMFÖR i Gästrikland.

 • Nu inleds årets älgjakt

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-09-01

  Måndagen den 1 september inleds älgjakten för älgskötselområden och licensområden inom älgförvaltningsområdena Norra Hälsingland, Strömsbruk, Ljusdal-Ramsjö, Voxna, Ljusnan-Voxnan, Öster-Ljusnan, Långvind, Söder-Voxnan och Gruvberget inrättade i Gävleborgs län.

 • Kinas största GIS-företag valde Gävle

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-08-27

  Gävle, Europas GIS huvudstad, är återigen vinnare när GeoStar inc. Kinas största företag inom geografisk information, väljer att etablera sitt Europahuvudkontor i Gävle. Detta blir en viktig dörröppnare för regionens små och medelstora företag (SME) med IT-inriktning för att komma in på den kinesisk...

 • Länsstyrelser i Norrland startar projekt för att inventera fiberbankar norr om Dalälven

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-08-27

  Fem länsstyrelser i Norrland har fått sammanlagt 7,6 miljoner SEK från Havs- och Vattenmyndigheten för att inventera fiberbankar och fiberrika sediment längs norra Sveriges kust och i inlandet. Inventeringen ska bidra till att uppnå ett flertal miljömål, bland annat Giftfri miljö.

 • Inför skolstarten i Gävleborg: Gemensamma gränser hjälper tonåringar att stå emot alkohol

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-08-25

  En majoritet av länets tonårsföräldrar har pratat sinsemellan om vad som är okej eller inte inom familjen gällande alkohol och tonåringen. Mer än nio av tio är överens med varandra om reglerna.

 • Björnjakten är avlyst i Gävleborgs län

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-08-24

  På söndagsmorgonen den 24 augusti fylldes kvoten i årets björnjakt i Gävleborgs län. Länsstyrelsen har därmed avlyst jakten.

 • Nytt telefonnummer för björnjägare

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-08-23

  Länets björnjägare ombeds ringa följande telefonnummer för besked om återstående tilldelning: 070-241 46 21.

 • Landshövdinge- och länsrådssekreterarna på besök i Gävle

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-08-22

  20 - 22 augusti har landets samtliga landshövdinge- och länsrådssekreterare nätverksträff i Gävle. Mötet varar från onsdag till lunchtid på fredag.

 • Nu inleds årets björnjakt

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-08-20

  Torsdagen den 21 augusti inleds licensjakten på björn i Gävleborg. Högst 36 björnar får fällas i länet.

 • Skog skyddas i Hamsas naturreservat

  Skog i Hamsas naturreservat
  2014-08-19

  Länsstyrelsen har fattat beslut om att bilda Hamsas naturreservat. Reservatet, som är 57 ha stort, ligger mellan Jäderfors och Järbo i Sandvikens kommun. Hamsas skyddas som naturreservat för att säker...

 • Hund dödad av varg norr om Ramsjö i helgen

  Skog i Hamsas naturreservat
  2014-08-18

  Under lördagen den 16 augusti angreps och dödades en jämthund i trakterna av fd Haveröreviret (Prästskogen 2) i norra delarna av Ljusdals kommun.

 • Eldningsförbudet upphävt

  Skog i Hamsas naturreservat
  2014-08-12

  Länsstyrelsen Gävleborg har idag upphävt beslutet om eldningsförbud i Gävleborgs län efter ett telefonmöte med länets samtliga räddningstjänster, polismyndigheten och SMHI. Länsstyrelsen och räddningstjänsterna uppmanar dock allmänheten att vara fortsatt observant och försiktig vid eldning utomhus d...

 • Nya föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark

  Skog i Hamsas naturreservat
  2014-08-11

  Naturvårdsverket har beslutat om ett förslag till nya föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark. Exempelvis kommer förbudet mot kommersiell verksamhet att tas bort. För båtar införs zonering med olika tillåtna hastigheter i olika områden. Vattenskoteråkning blir förbjuden. De nya bestämmelserna ...

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Eva Malmborg
Handläggare
Informationsfunktionen
Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251278
Katarina Borg
Handläggare
Informationsfunktionen
Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se¤Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251352
Torsten Edwinson
Handläggare
Informationsfunktionen
010-2251369
070-5580727