Nyhetsarkiv 

Prenumerera via RSS-flöde

RSSFölj vårt nyhetsflöde med RSS via denna länk.

Din sökning gav 1327 träffar
 • Ägardirektiv till allmän nytta

  Foto: Gustaf Johansson
  2015-11-25

  Många kommuner utnyttjar inte möjligheten att låta sina allmännyttiga bostadsföretag underlätta inträdet på bostadsmarknaden för personer som riskerar att hamna utanför. Det konstaterar länsstyrelsern...

 • Intensivt arbete inför årets utbetalningar av jordbrukarstöd

  Intensivt arbete inför årets utbetalningar av jordbrukarstöd
  2015-11-24

  Just nu pågår ett intensivt arbete för att kunna betala ut drygt sex miljarder kronor i jordbrukarstöd innan årsskiftet.

 • Förslag till Orarnas naturreservat ute på remiss

  Flugblomster, den sällsynta orkidén växer på Orarna. Foto: Peter Ståhl
  2015-11-20

  Förslag till beslut och skötselplan för Orarnas naturreservat i Gävle kommun är ute på remiss fram till den 22 januari 2016.

 • Restauranger i Gävleborgs län har blivit bättre på att neka berusade personer alkohol

  Flugblomster, den sällsynta orkidén växer på Orarna. Foto: Peter Ståhl
  2015-11-20

  Under april till och med september 2015 har Länsstyrelsen i Gävleborg tillsammans med sex kommuner i länet, Gävle kommun, Sandvikens kommun, Kommunalförbundet södra Hälsingland (Bollnäs kommun och Söderhamns kommun), Ljusdals kommun, Hudiksvalls kommun, undersökt restaurangers benägenhet att servera...

 • Förslag till beslut för Klovbackens naturreservat ute på remiss

  Rinnande vatten. Foto: Länsstyrelsen
  2015-11-18

  Klovbacken i Nordanstigs kommun föreslås bli nytt naturreservat. Förslag till beslut och skötselplan för Klovbackens naturreservat finns att läsa på vår sida om aktuella remisser.

 • Myndigheter och organisationer arbetar för att skydda antibiotikan

  Rinnande vatten. Foto: Länsstyrelsen
  2015-11-18

  Genom att bara använda antibiotika när det gör nytta kan alla bidra till att antibiotika fungerar även i framtiden. Myndigheter och organisationer går nu ut i en gemensam insats för att öka kunskapen om hur vi kan skydda antibiotikan.

 • Utbildningar i systemet VISS

  Rinnande vatten. Foto: Länsstyrelsen
  2015-11-16

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi kommer att hålla live-visningar av systemet i vecka 47 och 48.

 • Länsstyrelsen fattar två beslut gällande skyddsjakt på varg i Gästrikland

  Rinnande vatten. Foto: Länsstyrelsen
  2015-11-16

  Länsstyrelsen Gävleborg har beslutat att avslå en ansökan om skyddsjakt på varg i Glamsen-reviret söder om Gävle. Dessutom har en ansökan om skyddsjakt förlängd och geografiskt utvidgad skyddsjakt i Järbo beviljats.

 • Seminarium - miljögifter i småbåtshamnar

  Rinnande vatten. Foto: Länsstyrelsen
  2015-11-16

  Länsstyrelsen Gävleborg och Söderhamns kommun inbjuder berörda parter till ett seminarium om miljögifter i småbåtshamnar. Seminariets syfte är att öka kunskapen kring miljöproblematiken i småbåtshamnar. Föreläsare berättar om vilka miljöproblem som finns samt hur de kan åtgärdas/förhindras. Som ett ...

 • Invigning av utställningen Hembygd - Någonstans i Sverige

  Rinnande vatten. Foto: Länsstyrelsen
  2015-11-13

  Landshövding Per Bill invigde den 13 november utställningen Hembygd – Någonstans i Sverige på Hälsinglands museum. Den är baserad på material från unga med olika bakgrund, intressen och förutsättningar.

 • Medverkan vid Radiogalan "Välkommen till Gävleborg!"

  Rinnande vatten. Foto: Länsstyrelsen
  2015-11-13

  Under Radiongalan ”Välkommen till Gävleborg!”, som sändes direkt från E-center i Söderhamn den 13 november, samlade P4 Gävleborg artister, frivilliga, kommuner och myndigheter som har det gemensamma att de vill hjälpa mera.

 • Gävleborgs finalister till Matverk 2016 utsedda

  Rinnande vatten. Foto: Länsstyrelsen
  2015-11-13

  Den 9 november utsågs Hälsinglands och Gästriklands kandidater till Matverk 2016. Det är en tävling i produktutveckling och där råvaruproducenter och förädlare tävlar tillsammans med nya produkter som inte finns på marknaden ännu. Vinnare blev Gästriklands Nordic Wagyu-burgare och Hälsinglands energ...

 • Busstur med byggnadsminnesägare

  Stora salen på Erik-Anders
  2015-11-13

  Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för byggnadsminnena och anordnade den 3 november en studieresa för byggnadsminnesägarna. Resan gick till Hälsingland och stopp gjordes vid tre byggnadsminnesförkl...

 • Ministermöte om kompetensförsörjning via utvecklingsmöjligheter för vuxenutbildningen

  Stora salen på Erik-Anders
  2015-11-11

  Onsdagen den 11 november medverkade landshövding Per Bill tillsammans med representanter för vuxenutbildningen i Gävleborgs län vid ett möte med Helena Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning och Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapsluftsminister. Syftet var att diskutera kom...

 • 225 000 kronor till lokala klimatinvesteringar i Gävleborgs län

  Stora salen på Erik-Anders
  2015-11-11

  I den första beslutsomgången inom regeringens satsning Klimatklivet har Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län fått pengar för att byta ut en oljepanna till uppvärmning med pellets/flis. Det är en åtgärd som på lång sikt beräknas minska koldioxidutsläppen med cirka 37,5 ton per år.

 • Beslut om licensjakt på varg i Gävleborg

  Stora salen på Erik-Anders
  2015-11-11

  Länsstyrelsen Gävleborg har beslutat om licensjakt på högst 6 vargar inom reviret Åmot/Ockelbo. Huvudsyftet med licensjakten är att minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst, för att konflikter mellan människa och djur ska minimeras. Jakten får bedrivas från och ...

 • Regional samverkansövning med scenario oljeutsläpp till havs

  Stora salen på Erik-Anders
  2015-11-10

  Under veckorna 45-48 genomför Länsstyrelsen Gävleborg, tre av länets fyra kustkommuner och Kustbevakningen en regional samverkansövning kallad Marita. Scenariot är oljeutsläpp till havs med fokus på sanering när oljan lagt sig på stränderna.

 • Länsledningen på besök hos Hudiksvalls kommun och evakueringsboende i Nordanstig

  Stora salen på Erik-Anders
  2015-11-06

  Fredag 6 november besöker landshövding Per Bill och länsråd Veronica Lauritzsen Hudiksvalls kommun. Tillsammans med kommunens företrädare kommer de att diskutera aktuella frågor, framtida möjligheter och utmaningar.

 • Ovanlig slåttermyr och värdefulla sumpskogar skyddas

  Fackelblomster på reservatets finaste fuktäng. Foto: Andreas Wedman
  2015-11-04

  Länsstyrelsen har beslutat att bilda Andersvallsslåttens naturreservat. Reservatet är 196 ha stort och ligger ca 20 km nordväst om Arbrå i Bollnäs och Ljusdals kommun. Det är ett stort intakt våtmarks...

 • Kinesiskt besök på Länsstyrelsen

  Den kinesiska delegationen, länsråd Veronica Lauritzsen och medarbetare vid Länsstyrelsen
  2015-11-04

  En delegation från Gävleborgs vänregion Guandong i Kina besöker idag Länsstyrelsen Gävleborg. Gruppen består av 4 personer som kommer från Havs- och fiskeadministrationen i Guangdongprovinsen.

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Eva Malmborg
Handläggare
Informationfunktionen
Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251278
Katarina Borg
Handläggare
Verksamhetsstödsenheten
Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se¤Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251352
Torsten Edwinson
Handläggare
Verksamhetsstödsenheten
Torsten punkt Edwinson snabela lansstyrelsen punkt se¤Torsten punkt Edwinson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251369