Nyhetsarkiv 

Prenumerera via RSS-flöde

RSSFölj vårt nyhetsflöde med RSS via denna länk.

Din sökning gav 1038 träffar
 • Gävleborgsmodellen – lyckat praktikantprojekt för nyanlända

  Gävleborgsmodellen – lyckat praktikantprojekt för nyanlända
  2016-05-02

  Länsstyrelsen Gävleborg har bestämt sig för att föregå med gott exempel när det gäller att erbjuda nyanlända arbetssökande praktikplats. Idén föddes genom ett gott samarbete mellan Länsstyrelsen och A...

 • Djurskyddets utveckling i Sverige 2015

  Gävleborgsmodellen – lyckat praktikantprojekt för nyanlända
  2016-05-02

  I en ny rapport som Jordbruksverket presenterar idag ger Jordbruksverket en översiktlig bild över djurskyddsläget i Sverige. Djurskyddsrapporten är ett komplement till den årliga redovisningen av länsstyrelsernas djurskyddskontroller som också presenteras idag.

 • Stort grattis på 70-årsdagen H.M. Konungen önskar samtliga Länsstyrelser!

  Gävleborgsmodellen – lyckat praktikantprojekt för nyanlända
  2016-04-30

  Tillsammans gör vi det otillgängliga tillgängligt för alla.

 • Nytt nummer av ViltXtra

  Gävleborgsmodellen – lyckat praktikantprojekt för nyanlända
  2016-04-29

  I nyhetsbrevet ViltXtra kan du ta del av vad som har hänt inom länets viltförvaltning under december till april.

 • Nu börjar säsongen för naturvårdande skogsbränning

  Naturvårdsbränningar i skyddad natur 2016
  2016-04-29

  Det femåriga EU-projekt Life Taiga går nu in på sitt andra år. Under projekttiden ska cirka 120 kontrollerade naturvårdsbränningar genomföras. Bränningssäsongen startar nu i maj och pågår fram till ...

 • Länsstyrelsens arbete med beredskap kring kärnteknisk olycka

  Naturvårdsbränningar i skyddad natur 2016
  2016-04-27

  Länsstyrelsen samverkar med olika lokala, regionala och centrala aktörer för att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Samtliga länsstyrelser har räddningstjänstansvar vid olyckor i eller utsläpp från kärnkraftverk. Åtgärder Länsstyrelsen Gävleborg vidtagit inom vårt ansvarsområde att hantera en kär...

 • Forskare från hela världen möttes på Gävle slott

  Forskare från hela världen möttes på Gävle slott
  2016-04-26

  Måndag 25 april tog landshövding Per Bill emot FPX och forskarklustret GEO LIFE Region Round Table meeting 2016 för en middag på Gävle slott. Där träffades GIS-forskare från bland annat Indien, Bristo...

 • Hagmyran i Nordanstigs kommun blir naturreservat

  Foto: Kristina Jiselmark
  2016-04-25

  Länsstyrelsen har idag den 25 april fattat beslut om att bilda Hagmyrans naturreservat i Nordanstigs kommun.

 • Skrämsel av skarv i Skärså

  Foto: Kristina Jiselmark
  2016-04-22

  Under perioden 20 april-31 maj kan du höra smällar vid Skärså i Söderhamns kommun. Det pågår en störningsåtgärd för att förhindra att skarv börjar häcka på öarna Vitoren och Tvågranskär.

 • SAM 2016

  Foto: Kristina Jiselmark
  2016-04-21

  Glöm inte att idag är sista dagen att söka om EUs jordbrukarstöd. Du kan ringa länsstyrelsen hela dagen idag om du behöver hjälp med ansökan. Telefonnumret är 0771-67 00 00.

 • Grattis Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia!

  Foto: Kristina Jiselmark
  2016-04-20

  Tisdag 19 april klockan 18:28 nedkom H.K.H. Prinsessan Sofia med en son. Per Bill, Länsstyrelsen Gävleborg och hela länet gratulerar de nyblivna föräldrarna och deras familjer.

 • Granskning klar av Polisens och domstolarnas kameraövervakning

  Foto: Kristina Jiselmark
  2016-04-19

  Under 2015 bedrev landets länsstyrelser en särskild tillsyn av Polisens och Svenska Domstolars kameraövervakning. Resultatet är nu klart. Av 132 kontroller ledde 52 till olika typer av anmärkning.

 • Bostäder för alla - Hur möter Gävleborg framtidens behov?

  Landshövding Per Bill med flera under bostadskonferensen, foto: Torsten Edwinson
  2016-04-15

  Idag fredagen den 15 april anordnar Länsstyrelsen Gävleborg en bostadskonferens med ett genomgående tema socialt hållbar utveckling. Syftet med konferensen är att skapa en mötesplats för dialog och ku...

 • Länsstyrelserna uppvaktar H.M. Konungen

  Landshövding Per Bill med flera under bostadskonferensen, foto: Torsten Edwinson
  2016-04-15

  Länsstyrelserna kommer den 30 april att uppvakta H.M. Konungen på 70-årsdagen med en gemensam gåva. En gåva som förhoppningsvis kommer att bringa glädje både för H.M. Konungen men också för svenska folket.

 • Naturvårdsverket har beslutat om skyddsjakt på gråsäl 2016

  Landshövding Per Bill med flera under bostadskonferensen, foto: Torsten Edwinson
  2016-04-08

  Naturvårdsverket har beslutat om skyddsjakt på gråsäl för 2016. I Gävleborgs län får totalt 70 sälar fällas. I hela landet får 480 gråsälar fällas.

 • Siken är tillbaka i Gavleån tack vare fiskvandringslösningen vid Konserthuset: "- Det är historiskt!"

  Sikyngel
  2016-04-07

  Nu har vi bevis på att siken lyckats vandra förbi de stora betongtrösklarna vid Konserthuset i Gävle där Länsstyrelsen och samarbetspartners utfört fiskvandringsåtgärder inom projekt ”Återskapa fiskva...

 • Förslag till beslut för Rotsjöns naturreservat

  Länsstyrelsens Johanna Ehlin studerar en gammal högstubbe med brandspår. Foto: Peter Ståhl
  2016-04-05

  Området som är föreslaget att bli Rotsjöns naturreservat är en del av ett stort äldre ursprungligt skogslandskap i södra Hälsingland och östra Dalarna. Rotsjön ligger ca 9 km sydost om Svabensverk. De...

 • Blåstången längs södra Gästrikekusten fortsätter återhämta sig efter kollapsen 2010

  Länsstyrelsens Johanna Ehlin studerar en gammal högstubbe med brandspår. Foto: Peter Ståhl
  2016-04-01

  Blåstången och dess systerart smaltång fortsätter återhämta sig efter den kraftiga minskningen i mängd och djuputbredning som observerades 2010 på lokaler mellan södra länsgränsen och Iggön. Det visar Länsstyrelsens övervakning av vegetationsklädda bottnar.

 • Ny anvisningsmodell för ensamkommande barn från 1 april

  Länsstyrelsens Johanna Ehlin studerar en gammal högstubbe med brandspår. Foto: Peter Ståhl
  2016-04-01

  Nu är en ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn beslutad. Med den ska fördelningen av barnen mellan landets kommuner bli jämnare, och kommunerna ska få bättre planeringsförutsättningar.

 • Ansök om 2016 års utvecklingsmedel till skyddat boende

  Länsstyrelsens Johanna Ehlin studerar en gammal högstubbe med brandspår. Foto: Peter Ståhl
  2016-03-31

  Det finns nu möjlighet för kommuner, andra myndigheter, kommunalägda bolag och idéburna organisationer i hela landet att söka 2016 års utvecklingsmedel till skyddat boende.

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Eva Malmborg
Handläggare
Informationfunktionen
Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251278
Katarina Borg
Handläggare
Informationfunktionen
Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se¤Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251352
Torsten Edwinson
Handläggare
Verksamhetsstödsenheten
Torsten punkt Edwinson snabela lansstyrelsen punkt se¤Torsten punkt Edwinson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251369