Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 1090 träffar
 • Kinas största GIS-företag valde Gävle

  2014-08-27

  Gävle, Europas GIS huvudstad, är återigen vinnare när GeoStar inc. Kinas största företag inom geografisk information, väljer att etablera sitt Europahuvudkontor i Gävle. Detta blir en viktig dörröppnare för regionens små och medelstora företag (SME) med IT-inriktning för att komma in på den kinesisk...

 • Länsstyrelser i Norrland startar projekt för att inventera fiberbankar norr om Dalälven

  2014-08-27

  Fem länsstyrelser i Norrland har fått sammanlagt 7,6 miljoner SEK från Havs- och Vattenmyndigheten för att inventera fiberbankar och fiberrika sediment längs norra Sveriges kust och i inlandet. Inventeringen ska bidra till att uppnå ett flertal miljömål, bland annat Giftfri miljö.

 • Inför skolstarten i Gävleborg: Gemensamma gränser hjälper tonåringar att stå emot alkohol

  2014-08-25

  En majoritet av länets tonårsföräldrar har pratat sinsemellan om vad som är okej eller inte inom familjen gällande alkohol och tonåringen. Mer än nio av tio är överens med varandra om reglerna.

 • Björnjakten är avlyst i Gävleborgs län

  2014-08-24

  På söndagsmorgonen den 24 augusti fylldes kvoten i årets björnjakt i Gävleborgs län. Länsstyrelsen har därmed avlyst jakten.

 • Nytt telefonnummer för björnjägare

  2014-08-23

  Länets björnjägare ombeds ringa följande telefonnummer för besked om återstående tilldelning: 070-241 46 21.

 • Landshövdinge- och länsrådssekreterarna på besök i Gävle

  2014-08-22

  20 - 22 augusti har landets samtliga landshövdinge- och länsrådssekreterare nätverksträff i Gävle. Mötet varar från onsdag till lunchtid på fredag.

 • Nu inleds årets björnjakt

  2014-08-20

  Torsdagen den 21 augusti inleds licensjakten på björn i Gävleborg. Högst 36 björnar får fällas i länet.

 • Skog skyddas i Hamsas naturreservat

  Skog i Hamsas naturreservat
  2014-08-19

  Länsstyrelsen har fattat beslut om att bilda Hamsas naturreservat. Reservatet, som är 57 ha stort, ligger mellan Jäderfors och Järbo i Sandvikens kommun. Hamsas skyddas som naturreservat för att säker...

 • Hund dödad av varg norr om Ramsjö i helgen

  Skog i Hamsas naturreservat
  2014-08-18

  Under lördagen den 16 augusti angreps och dödades en jämthund i trakterna av fd Haveröreviret (Prästskogen 2) i norra delarna av Ljusdals kommun.

 • Eldningsförbudet upphävt

  Skog i Hamsas naturreservat
  2014-08-12

  Länsstyrelsen Gävleborg har idag upphävt beslutet om eldningsförbud i Gävleborgs län efter ett telefonmöte med länets samtliga räddningstjänster, polismyndigheten och SMHI. Länsstyrelsen och räddningstjänsterna uppmanar dock allmänheten att vara fortsatt observant och försiktig vid eldning utomhus d...

 • Nya föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark

  Skog i Hamsas naturreservat
  2014-08-11

  Naturvårdsverket har beslutat om ett förslag till nya föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark. Exempelvis kommer förbudet mot kommersiell verksamhet att tas bort. För båtar införs zonering med olika tillåtna hastigheter i olika områden. Vattenskoteråkning blir förbjuden. De nya bestämmelserna ...

 • Samarbete för att stödja under branden

  Skog i Hamsas naturreservat
  2014-08-11

  Länsstyrelsen i Västmanland får nu extra personal från övriga länsstyrelser för att stärka sin krisorganisation. Eftersom arbetet kommer att pågå under en längre tid krävs det stora resurser, bland annat för kommunikation, samordning och ledning.

 • Skogsbranden i Västmanland

  Skog i Hamsas naturreservat
  2014-08-05

  Brandröken som spridit sig till stora delar av Gävleborg beror på skogsbranden i Västmanland. Räddningstjänsten runt om i länet har fått många telefonsamtal från allmänheten som undrar om röken är farlig.

 • Eldningsförbud i Gävleborgs län

  Översättningar till flera språk
  2014-08-04

  Det är mycket torrt i skog och mark och risken för bränder är mycket hög. På grund av den höga brandrisken har Länsstyrelsen Gävleborg i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud....

 • ANDT-tävling avgjord

  Tävling
  2014-08-01

  Länsstyrelsens tävlig "Populärversion av ANDT-strategin" är avgjord.

 • En varg fälld vid skyddsjakt i Ljusdals kommun

  Tävling
  2014-07-28

  En varg fälldes på söndagsmorgonen den 27 juli i Södra Veckebo utanför Färila i Ljusdals kommun, med stöd av Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt efter en varg. Skyddsjakten är därmed avlyst.

 • Rapporter om mycket flyghavre i länet

  Tävling
  2014-07-17

  Det har kommit rapporter till Länsstyrelsen Gävleborg om att det finns åkrar i länet med mycket flyghavre. Länsstyrelsen uppmanar alla lantbrukare att se över sina skiften efter flyghavre på åkrarna. Om ni har flyghavre på era skiften måste den plockas och förstöras snarast, innan fröna drösar. Ploc...

 • Länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt på varg i Färila

  Tävling
  2014-07-14

  Länsstyrelsen har i dag måndagen den 14 juli, beslutat om skyddsjakt på en varg i Färila i Ljusdals kommun i Hälsingland. Detta efter den senaste tidens händelser, då en varg rört sig nära bebyggelse och tidigare angripit får. Länsstyrelsen avslog den 24 juni en ansökan om skyddsjakt på varg i samma...

 • Länsstyrelsen fattar nytt beslut om skyddsjakt på skarv

  Tävling
  2014-07-08

  Länsstyrelsen har fattat beslut om att upphäva det tidigare beslutet om skyddsjakt 2014-03-31, dnr 218-2277-14, om tillstånd till skyddsjakt på storskarv samt tillstånd till jakt på allmänt vatten efter storskarv år 2014 och 2015. Länsstyrelsen har samtidigt fattat ett nytt beslut om skyddsjakt på ...

 • På tal om kvinnor och män 2014

  Tävling
  2014-07-04

  SCB publicerar ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2014”. Eftersom boken i år firar 30 år finns jämförelser bakåt i tiden som visar vilka framsteg som har gjorts mot ökad jämställdhet och var insatser för ökad jämställdhet fortfarande behöver göras.

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Eva Malmborg
Handläggare
Informationsfunktionen
Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251278
Katarina Borg
Handläggare
Informationsfunktionen
Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se¤Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251352
Torsten Edwinson
Handläggare
Informationsfunktionen
010-2251369
070-5580727