Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 1074 träffar
 • Rapporter om mycket flyghavre i länet

  2014-07-17

  Det har kommit rapporter till Länsstyrelsen Gävleborg om att det finns åkrar i länet med mycket flyghavre. Länsstyrelsen uppmanar alla lantbrukare att se över sina skiften efter flyghavre på åkrarna. Om ni har flyghavre på era skiften måste den plockas och förstöras snarast, innan fröna drösar. Ploc...

 • Länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt på varg i Färila

  2014-07-14

  Länsstyrelsen har i dag måndagen den 14 juli, beslutat om skyddsjakt på en varg i Färila i Ljusdals kommun i Hälsingland. Detta efter den senaste tidens händelser, då en varg rört sig nära bebyggelse och tidigare angripit får. Länsstyrelsen avslog den 24 juni en ansökan om skyddsjakt på varg i samma...

 • Länsstyrelsen fattar nytt beslut om skyddsjakt på skarv

  2014-07-08

  Länsstyrelsen har fattat beslut om att upphäva det tidigare beslutet om skyddsjakt 2014-03-31, dnr 218-2277-14, om tillstånd till skyddsjakt på storskarv samt tillstånd till jakt på allmänt vatten efter storskarv år 2014 och 2015. Länsstyrelsen har samtidigt fattat ett nytt beslut om skyddsjakt på ...

 • På tal om kvinnor och män 2014

  2014-07-04

  SCB publicerar ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2014”. Eftersom boken i år firar 30 år finns jämförelser bakåt i tiden som visar vilka framsteg som har gjorts mot ökad jämställdhet och var insatser för ökad jämställdhet fortfarande behöver göras.

 • Länsstyrelsen fattar beslut om licensjakt efter björn 2014

  2014-07-03

  Länsstyrelsen Gävleborg har idag beslutat om licensjakt efter högst 36 björnar i Gävleborgs län 2014. Nytt för i år är att rapporteringstiden för fälld eller påskjuten björn kortats ner till en timme från och med det att 10 st björnar återstår av tilldelningen. Dagens beslut ersätter tidigare beslut...

 • Satsning på observationsbesök under sommarens festivaler

  2014-07-01

  Länsstyrelserna kommer i sommar att kartlägga hur festivalsverige ser ut med fokus på alkoholservering, tobaksförsäljning och marknadsföring. God kunskap, samverkan mellan myndigheter, en ansvarsfull tillståndsgivning och en effektiv tillsyn – det är en del av receptetet för att minska risken för fy...

 • Jordbärsmurens naturreservat får nytt beslut

  Vy över Jordbärsmuren
  2014-07-01

  Länsstyrelsen har den 1 juli fattat ett nytt beslut och gjort en ny skötselplan för Jordbärsmurens naturreservat. Reservatet är 988 ha stort och ligger 10 km sydväst om Hedesunda intill Dalälven.

 • Vatten i fokus vid länsstyrelsernas seminarier i Almedalen

  Vy över Jordbärsmuren
  2014-06-30

  Vatten som utmaning och möjlighet är ämnet för Sveriges länsstyrelsers gemensamma seminarier i Almedalen onsdagen den 2 juli.

 • Sverige har fått en ny strategi för området oljeskadeskydd

  Vy över Jordbärsmuren
  2014-06-30

  Sveriges fjärde strategi för området oljeskadeskydd är nu beslutad av aktörerna i Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO). Alla län kan drabbas av oljepåslag och händelserna kan omfatta allt från operationella utsläpp från fartyg till stora olyckor och kriser. Länsstyrelsen ska stödja räd...

 • Anmälningar fortsatt stor andel av djurskyddskontrollerna

  Vy över Jordbärsmuren
  2014-06-30

  Anmälningsärendena fortsätter att utgöra en stor andel av länsstyrelsernas djurskyddskontroller. I hälften av fallen är dock djurhållningen som anmäls utan anmärkning. Det visar sammanställningen av statistiken för 2013.

 • Samla reservatsbesök i sommar!

  Utflyktsguiden
  2014-06-27

  Hur vill du tillbringa sommarlovet eller semestern? Vill du upptäcka nya utflyktsmål och samtidigt samla ”besökskryss” från länets reservat och nationalparker? Då är vår nya utflyktsguide något för di...

 • Information om stormen Ivar

  Stormfälld skog. Foto: Länsstyrelsen
  2014-06-26

  På den här sidan samlar vi information om hur det ser ut i befintliga och blivande naturreservat efter stormen Ivar. Vi berättar också vad vi planerar att göra i dessa områden.

 • Landshövding Barbro Holmberg håller tal vid midsommarfirande i Högbo Bruk

  Stormfälld skog. Foto: Länsstyrelsen
  2014-06-18

  Årets talare vid midsommarfirandet i Högbo Bruk utanför Sandviken är landshövding Barbro Holmberg.

 • Nytt beslut om strandskyddet längs Hudiksvallskusten

  Gävleborgskust. Foto: Länsstyrelsen
  2014-06-18

  Den 16 juni fattade Länsstyrelsen beslut om vilka kustområden i Hudiksvalls kommun som ska behålla sitt utvidgade strandskydd.

 • Öppet öga – för naturens bästa

  Gävleborgskust. Foto: Länsstyrelsen
  2014-06-17

  Länsstyrelserna, Polisen och Naturvårdsverket startar en informationskampanj för att förebygga brott i naturen. Syftet är att få människor att hjälpa till att bevara värdefulla och skyddsvärda växter och djur.

 • Hådells gammelskog växer!

  Skogshuggarkoja i Hådells gammelskog. Foto: Länsstyrelsen
  2014-06-16

  Länsstyrelsen beslutade idag att utvidga Hådells gammelskogs naturreservat. Reservatet, som nu är 35 ha stort, ligger norr om Bergby i Gävle kommun. Initiativet till ett utökat skydd kommer från markä...

 • Förslag om tydligare styrning av livsmedelskontroller

  Skogshuggarkoja i Hådells gammelskog. Foto: Länsstyrelsen
  2014-06-13

  Det finns stora brister i den offentliga livsmedelskontrollen, konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport. Riksrevisionen föreslår regeringen att skärpa den statliga styrningen av livsmedelskontrollerna. Länsstyrelserna har som mål att minst en procent av livsmedelsföretagen i primärproduktionen ska...

 • ViltXtra ersätter Rovdjursnytt - läs nya numret här

  Skogshuggarkoja i Hådells gammelskog. Foto: Länsstyrelsen
  2014-06-12

  Välkommen till det första numret av ViltXtra, länsstyrelsens nya nyhetsbrev om viltförvaltningen i Gävleborg.

 • Ny rapport om rovdjursförekomsten i Gävleborg

  Skogshuggarkoja i Hådells gammelskog. Foto: Länsstyrelsen
  2014-06-11

  I en ny rapport redovisar länsstyrelsen resultaten från inventeringarna av lodjur, varg och kungsörn 2013/2014, samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av björn och järv i länet.

 • Länsstyrelserna deltar i Nordiskt Forum

  Skogshuggarkoja i Hådells gammelskog. Foto: Länsstyrelsen
  2014-06-11

  Experter inom jämställdhet och mäns våld mot kvinnor från Sveriges 21 länsstyrelser deltar gemensamt i den största kvinnopolitiska konferensen på 20 år; Nordiskt Forum.

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Eva Malmborg
Handläggare
Informationsfunktionen
Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251278
Katarina Borg
Handläggare
Informationsfunktionen
Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se¤Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251352
Torsten Edwinson
Handläggare
Informationsfunktionen
010-2251369
070-5580727