Nyhetsarkiv 

Prenumerera via RSS-flöde

RSSFölj vårt nyhetsflöde med RSS via denna länk.

Din sökning gav 992 träffar
 • En varg fälld efter att tilldelningen på licensjakten utökades

  2016-02-06

  Måndagen den 1 februari beslutade Länsstyrelsen att utöka tilldelningen på licensjakten med två vargar. Detta eftersom DNA-analyser och spårningar visar att ytterligare vargar med härkomst i Åmot/Ockelbo-reviret finns kvar i området.

 • Handläggare inom jordbrukarstöd är på utbildning den 8 feb

  2016-02-05

  Måndagen den 8 februari är våra handläggare inom jordbrukarstöd på utbildning. Därför kommer du inte att nå oss med dina frågor kring SAM-ansökan under dagen, varken på vårt gemensamma telefonnummer med Jordbruksverket, 0771-67 00 00, eller på våra direktnummer. Du är däremot varmt välkommen att...

 • Konferensen Sverige tillsammans invigd

  Sverige Tillsammans
  2016-02-05

  Regeringen genomförde den 12 oktober 2015 en nationell samling under namnet ”Sverige tillsammans” för att diskutera integrationsfrågor. Nu fortsätter det arbetet på regional nivå i hela landet.

 • Två system för rovdjursrapportering blir ett

  Sverige Tillsammans
  2016-02-04

  15 april kommer Länsstyrelsen Gävleborg att helt övergå från Rovobs till Skandobs, ett skandinaviskt rapporteringssystem för observationer av stora rovdjur. Där kan du enkelt registrera observationer med hjälp av datorn eller mobilen. Du kan också kommunicera med länsstyrelsens fältpersonal och se u...

 • Stor satsning på värdefull natur

  Gröntjärns naturreservat
  2016-02-04

  Anslagen för skydd och skötsel av värdefull natur har förstärkts under 2016. Resultatet kommer bli fler naturreservat, utökad skötsel och större möjligheter till upplevelser i våra skyddade naturområd...

 • Klovbacken nytt naturreservat i Nordanstig

  Granskog i Klovbacken. Foto: Robert Ahlberg
  2016-02-03

  Länsstyrelsen beslutade den 3 februari att bilda Klovbackens naturreservat. Reservatet är 12 ha stort och ligger ca 9 km norr om Bergsjö och ca 8 km väster om Gnarp.

 • Länsstyrelsen beslutar att utöka tilldelningen för licensjakten efter varg

  Granskog i Klovbacken. Foto: Robert Ahlberg
  2016-02-01

  Länsstyrelsen beslutade under måndagen den 1 februari att utöka tilldelningen för licensjakten med två vargar. Detta eftersom DNA-analyser och spårningar visar att ytterligare vargar med härkomst i Åmot/Ockelbo-reviret finns kvar i området.

 • Bostad åt alla – kommunerna och bostadsmarknaden

  Bostad åt alla – kommunerna och bostadsmarknaden
  2016-01-29

  Bostadsproduktionen ökar, men inte tillräckligt. Det konstaterar länsstyrelserna i den gemensamma rapporten till regeringen. Bristen på framför allt hyresbostäder är det största hindret för att gruppe...

 • En kunskapshöjande dag mot våldsbejakande extremism

  Bostad åt alla – kommunerna och bostadsmarknaden
  2016-01-25

  Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Länsstyrelsen Gävleborg har påbörjat ett arbete inom ramen mot våldsbejakande extremism. Som ett första st...

 • En ny genetiskt värdefull varg har identifierats i Dalarna, Tunturireviret norr om Orsa

  Bostad åt alla – kommunerna och bostadsmarknaden
  2016-01-22

  Länsstyrelsens personal i Dalarna har börjat spåra i området för att se hur långt reviret sträcker sig. Via insamlade DNA-prover har man kunnat konstatera att det rör sig om en varg från den finsk-ryska populationen.

 • Per Bill intervjuad angående flyktingmottagandet

  Per Bill blir intervjuad av SVT Gävleborg
  2016-01-22

  SVT Gävleborg intervjuade Per Bill angående beslutet om minskning av flyktingmottagandet i Gävleborgs län. Intervjuen sänds på SVT ikväll klockan 18:30.

 • Utvidgning av Storkvarnbergets naturreservat

  Utsikt från Storkvarnberget. Foto: Ida Svartholm
  2016-01-21

  Länsstyrelsen har idag, den 21 januari, fattat beslut om att utvidga Storkvarnbergets naturreservat, i Ljusdals kommun. Från tidigare 55 ha utökas reservatet till ca 98 ha.

 • Kommuntal fastställda för mottagande av nyanlända i Gävleborgs län 2016

  Utsikt från Storkvarnberget. Foto: Ida Svartholm
  2016-01-21

  Länsstyrelsen Gävleborg har idag beslutat om hur mottagandet av nyanlända ska fördelas mellan länets kommuner. Fördelningen har gjorts utifrån ett fastställt länstal och kommer att ligga till grund för den nya lag om ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända, som förväntas träda i kraft 1 mar...

 • Per Bill besökte SPF Ankaret

  Per Bill besökte SPF Ankaret
  2016-01-19

  Landshövding Per Bill var inbjuden till SPF Ankarets medlemsmöte på Söders källa 19 januari. Per berättade om Länsstyrelsens verksamhet, sitt uppdrag som landshövding och om människor på flykt.

 • Ny e-tjänst för dig som producerar livsmedel i första ledet

  Per Bill besökte SPF Ankaret
  2016-01-19

  Länsstyrelsen har från 1 januari 2016 en ny e-tjänst som vänder sig till dig som är lantbruksföretagare, yrkesfiskare, jägare, grönsaksodlare eller genom annan verksamhet producerar livsmedel i primärproduktionsledet.

 • Avtackning av Barbro Holmberg på landshövdingemötet

  Barbro Holmberg avtackas av Ardalan Shekarabi, foto Per Bill
  2016-01-18

  I samband med årets första landshövdingemötet den 14 januari 2016 bjöd stadsrådet Ardalan Shekarabi in till efterföljande middag i Rosenbad Stockholm.

 • Bilder från slottsminglet

  Slottsorkestern
  2016-01-15

  Söndag 10 januari bjöd landshövdingeparet Per och Louise in till efter-jul-mingel på Gävle slott. Riksdagsledamöter, politiker, kommunföreträdare, företagare och idrottsmän från hela länet var represe...

 • Färnebofjärdens nationalpark – en av vinnarna i ”Årets turistmål 2015”!

  Årets turistmål
  2016-01-14

  Tävlingen ”Årets turistmål 2015” är nu avgjord och i kategorin Naturreservat vann glädjande Färnebofjärdens nationalpark. Tävlingen startades 2008 av turistmal.se.

 • Licensjakten på varg avlyst i Gävleborg

  Årets turistmål
  2016-01-09

  Vid 14-tiden under lördagen den 9 januari fälldes de två sista vargarna i Åmot/Ockelbo-reviret. Därmed är kvoten fylld i Gävleborgs län och jakten är avlyst.

 • Tre vargar fällda på licensjakten under fredagen

  Årets turistmål
  2016-01-08

  Vid lunchtid idag fredag fälldes tre vargar i norra delen av Åmot/Ockelboreviret. En fjärde varg påsköts men konstaterades vara icke träffad efter avslutat eftersök.

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Eva Malmborg
Handläggare
Informationfunktionen
Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251278
Katarina Borg
Handläggare
Informationfunktionen
Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se¤Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251352
Torsten Edwinson
Handläggare
Verksamhetsstödsenheten
Torsten punkt Edwinson snabela lansstyrelsen punkt se¤Torsten punkt Edwinson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251369