Miljö och klimat

Foto Mostphotos

Länsstyrelsen har en viktig roll när det gäller miljö- och klimatarbetet i länet. Vi samordnar miljöarbetet, informerar och sprider kunskap, arbetar med miljömål och miljöövervakning, vattenförvaltning samt klimat- och energifrågor. Dessutom beslutar vi om tillstånd till och genomför tillsyn av verksamheter som påverkar miljön.

 Flytt av prövning av miljöfarliga verksamheter

Prövningen av miljöfarliga B-verksamheter i Gävleborg sker vid miljöprövningsdelegationen i Dalarna sedan den 1 juni 2012. Läs mer här.