Detaljplaner

En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande kontrakt mellan kommunen, markägarna och grannarna. Den reglerar vad man får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen styr både användningssättet (t ex bostäder, handel, kontor, park) och egenskaperna (t ex husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark).

Här nedan finns länkar till kommunvis redovisning av detaljplaner och områdesbestämmelser som vunnit laga kraft de senaste åren. Det huvudsakliga syftet är angivet. För att få en fullständig bild av alla gällande detaljplaner, får du kontakta kommunen eller besöka oss på länsstyrelsen.

Detaljplaner/områdesbestämmelser 2013.

Detaljplaner/områdesbestämmelser 2012.

Detaljplaner/områdesbestämmelser 2011.

Detaljplaner/områdesbestämmelser 2010.

Detaljplaner/områdesbestämmelser 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljplaner/områdesbestämmelser 2008.

Detaljplaner/områdesbestämmelser 2007.

Detaljplaner/områdesbestämmelser 2006.

Detaljplaner/områdesbestämmelser 2005.

 

 Kontakta oss

Eva Stigeberg, Planarkitekt
Tillförordnad funktionssamordnare till 28 februari 2019
eva.stigeberg@lansstyrelsen.se
010-2250466
Falun och Säters kommuner

Frida Ryhag, Länsarkitekt
Föräldraledig till 28 februari
2019
Frida.Ryhag@lansstyrelsen.se
010-2250458

Inger Friman inger.friman@lansstyrelsen.se   010-2250433 
Mora och Orsa kommuner

Linn Persson
Föräldraledig till 30 september -18
linn.persson@lansstyrelsen.se   010-2250490
Borlänge och Malung-Sälens kommuner

Sofia Nilsson
sofia.nilsson@lansstyrelsen.se
010-2250489
Avesta, Hedemora, och Älvdalens kommuner

Joakim Olsson Syväluoma, Planarkitekt
joakim.olsson.syvaluoma@lansstyrelsen.se
010-2250222
Ludvika och Smedjebackens kommuner

Rebecca Marcher, Planarkitekt
rebecca.marcher@lansstyrelsen.se 010-2250466