Översiktsplaner

En översiktsplan visar kommunens politiska vilja i markanvändningsfrågor.   
Den är inte juridiskt bindande, utan ska ses som kommunens utgångsbud i frågor om
till exempel bebyggelseutveckling, kommunikationsstråk, vind- och vattenkraft,
natur- och kulturvärden, friluftsliv och turism.

Om kommunen och länsstyrelsen inte är överens, framgår det av länsstyrelsens
granskningsyttrande, som finns bifogat till planen.

Kommunfullmäktige ska minst en gång varje mandatperiod ta ställning till
översiktsplanens aktualitet.

Nedan redovisas kommunvis alla gällande översiktsplaner i Dalarna, kommuntäckande och fördjupade. Grönmarkerade planer är av kommunen bedömda som aktuella.

Angivna datum är kommunens antagandedatum och datum för aktualitetsprövning.

Antagen KOMMUNTÄCKANDE ÖP
Fördjupning av ÖP
Länsstyrelsens granskning Kommunens aktualitetsprövning  
  Datum Status
 2007-02-12 AVESTA Yttrande    Aktuell
 2011-10-24 Vindkraft Yttrande  
 2014-04-28 LIS-tillägg Yttrande  
 1998-05-28 Fors Yttrande ÖP sidan 128  Aktuell
 2014-06-17  BORLÄNGE Yttrande
 2011-03-31  Hönsarvsberget Yttrande  
 1997-09-25 Falun & Borlänge - området mellan städerna Yttrande Kf 1998-06-17  Aktuell
 1996-06-19 Solbacka-Färjenäs, del av Borlänge kommun Yttrande Kf 1998-06-17  Aktuell
 2014-06-12 FALUN Yttrande
 2015-09-10 Born Yttrande   Aktuell
 2011-04-14 Myran Yttrande  
 2009-10-08 Runns Norra Strand Yttrande    Aktuell
 2006-04-06 Södra centrum Yttrande    Aktuell
 1998-06-25 Sundborn1, 2,3,4,5 Yttrande Kf 2003-05-15  Aktuell
 1998-04-29 Falu Centrum Yttrande Kf 2003-05-15  Aktuell
 1997-10-22 Falun & Borlänge - området mellan städerna Yttrande Kf 2003-05-15  Aktuell
 1994-06-16 Falu tätort Yttrande Kf 2003-05-15 Aktuell i större delar
 1990-02-08  Nedre Gruvriset Yttrande Kf 2003-05-15  Aktuell
 1998-09-23 GAGNEF inklusive fördjupningar för Björbo, Floda, Mockfjärd, Gagnef, Djurås, Bäsna och Djurmo-Sifferbo Yttrande Kf 2011-03-07  
 2016-04-05  HEDEMORA Yttrande  Aktuell
 2009-10-20 Hedemora stad med omland Yttrande 
 2000-03-23 Stjärnsund Yttrande    
 1998-02-12 Smedby-Koberga Yttrande Kf 1998-09-17  Aktuell
 1997-05-28  Garpenberg Yttrande Kf 1998-09-17  Aktuell
 1994-06-30 Långshyttan Yttrande Kf 1998-09-17  Aktuell
 1993-02-25 Vikmanshyttan Yttrande Kf 1998-09-17  Aktuell
 2014-06-09 LEKSAND  Yttrande  Aktuell
 2013-08-26 LUDVIKA Yttrande  Aktuell
 2011-11-28 Källfallet-Grängesberg Yttrande   Aktuell
 2011-06-20 Säfsen/Fredriksberg Yttrande   Aktuell
 2010-10-28 Tillägg vind Yttrande 
 2008-11-27 Orrberget - Stensvedberget Yttrande    
 2007-10-25 Fjällberget-Saxberget Yttrande    
 1999-12-16  Sunnansjö Yttrande    
 1998-02-19  Räfsnäs Yttrande    
 1997-08-28  Tätorten Gonäs Yttrande    
 1994-04-28 Finnäset, Lyviksberget samt del av Skepparberget Yttrande    
 1990-06-28 Björnhyttan 1:1, 2:1 m.fl. (sopdestruktionsanläggning)  Yttrande    
 1990-06-28  Dagkarlsbo  Yttrande    
 1990-06-28  Saxdalen  Yttrande    
 1990-06-28  Norrbo  Yttrande    
 1990-06-28  Ludvika flygplats  Yttrande    
 1990-06-28  Gräsberg  Yttrande    
 1990-06-28  Fritidsland Bergslagen  Yttrande    
 1990-06-28  Sörvik  Yttrande    
 1990-06-28  Grängesbergs Gruvområde  Yttrande    
 2009-03-30  MALUNG-SÄLEN​ Yttrande    Aktuell
 ​2009-03-30Granfjällsstöten​ Yttrande Aktuell
 2009-09-30  Gusjön-Fiskarheden ​ Yttrande  Aktuell
 ​2009-03-30 ​Skerbackarna​ Yttrande Aktuell
2009-03-30Tandådalen-Hundfjället​ Yttrande Aktuell
 2009-03-30 Västra Ärnäs ​ Yttrande    Aktuell
 2009-03-30  Öjesjön ​ Yttrande    Aktuell
2013-10-28​ LIS-tillägg​ Yttrande
 2016-04-18 Mobergskölen​ ​YttrandeAktuell
 2006-06-19 MORA Yttrande  2017-09-18  Aktuell
 2011-12-12 Vind tillägg Yttrande 2017-09-18  Aktuell
 2014-12-01 LIS-tillägg Yttrande 2017-09-18  Aktuell
 1994-06-20  Östnors by  Yttrande ÖP sidan 76  Ska ersättas
 1990-12-13  Del av Mora tätort  Yttrande ÖP sidan 76  Ska ersättas
 1994-06-27 ORSA Yttrande    
 2011-11-28 Vind tillägg Yttrande  
 1994-06-27  Orsa centralort  Yttrande    
 1994-06-27  Berget  Yttrande    
 1994-06-27  Ivarsnäs  Yttrande    
 1994-06-27  Grönklitt  Yttrande    
 1992-11-25  RÄTTVIK Yttrande Kf 1998-11-30 Inaktuell. Ska revideras.
 2011-02-03  Tillägg Vind Yttrande  
 1989-06-15  Lissbrändan  Yttrande    
 2003-12-18 SMEDJEBACKEN Yttrande  2010-08-24  
 2011-02-21 Lis-tillägg Yttrande  
 2012-02-20 Tillägg Vind Yttrande  
 1999-04-22 Söderbärke Yttrande ÖP sidan 48  Aktuell
 2009-06-15 Smedjebackens tätort Yttrande  Aktuell
 2013-06-13SÄTER inklusive fördjupningar för Säters tätort, Stora Skedvi kyrkby samt Mora- Enbacka Yttrande  Aktuell
 2011-10-03 VANSBRO Yttrande  Aktuell
 2016-01-13  LIS-tillägg Yttrande   Aktuell
 1994-06-27 ÄLVDALEN Yttrande Kf 1998-06-22  Aktuell
 2009-09-28 Älvdalens kommuns norra delar Yttrande    Ny ÖP för norra delen.
 1995-03-06  Gåsvarv-Väsa  Yttrande    
 1995-03-06  Åsens by  Yttrande    
 1995-03-06  Älvdalens tätort  Yttrande    
 1995-03-06  Västermyckeläng  Yttrande