Lokala trafikföreskrifter (vägar)

Länsstyrelsen får efter ansökan från myndigheter, kommuner eller enskilda personer meddela särskilda trafikregler genom att besluta om lokala trafikföreskrifter.

En lokal trafikföreskrift kan till exempel vara:

  • Hastighetsbegränsning utanför tättbebyggt område.
  • Stopplikt och väjningsplikt för vägar i korsningar med allmän väg där staten är väghållare.
  • Huvudled på vägar utanför tättbebyggt område.
  • Omkörningsförbud, stannande och parkering utanför tättbebyggt område.

De flesta trafikföreskrifter inom tättbebyggt område beslutas av kommunen.

 

Gällande lokala trafikföreskrifter finns samlade här.