Mobiltäckningsprojekt Dalarna

Nu kommer alla Dalakommunerna, efter initiativ från Kansliet för bredband och digital agenda och i samarbete med Landstinget och Post och telestyrelsen, kunna mäta mobil telefonitäckning och mobil bredbandstäckning i hela Dalarna. Det är första gången, oss veterligen, som ett helt län gemensamt samarbetar konkret för att få täckningsinformation om både den egna kommunen och hela länet.
Foto: Söderbärke/Mostphotos

Kartläggning av mobiltäckning i Dalarna

Syftet med projektet är att skapa dialog med medborgare och företag kring hur täckningen ser ut där folk bor eller arbetar. Mätningen går till så att vi förser våra sopbilar med väskor som innehåller 10 mobiltelefoner så att alla operatörer kan mätas på alla band (2G, 3G och 4G). Mätningarna laddas in i en databas och visas på en hemsida. Genom att välja just sopbilar kommer vi att kunna mäta nästan överallt där folk bor eller arbetar.

Vi kommer även att öppna en möjlighet för allmänhet och företagare att göra egna kompletterande mätningar i områden där det saknas sophämtning. Dessutom kommer kommunerna kunna låna en extra väska så att mätningar kan göras på extra viktiga ställen eller inomhus. Resultatet av mätningarna jämförs med den PTS och operatörernas egna täckningskartor och eventuella avvikelser kommer upp på bordet.

Mätning av mobil kapacitet

Mätningar av mobil kapacitet görs genom extra täckningsmätningar under särskilda evenemang som VM, Vasaloppet, Dansbandsveckan etc. Dessa mätningar kommer att jämföras med hur det ser ut till vardags för att se om täckningen minskat eller försvunnit helt. Dessutom kommer mätningar att göras i samverkan med .SE som håller i Bredbandskollen och Mobilkollen. Allmänheten uppmanas använda Mobilkollen extra mycket i de perioder som sopbilsmätningen sker i respektive kommun för att få en karta över såväl täckning som kapacitet.

Samordnade och förenklade beslutsprocesser

Mobiloperatörerna investerar miljardbelopp för att öka täckning och kapacitet i landet. Detta är dock inte alltid helt enkelt och till en del kan det bero på att det kan ta lång tid att få tillstånd att bygga en ny mast och värsta fall krävs flera tidskrävande ansökningar på en och samma mast för att få klartecken. Om Dalarna kan vara mer samordnade än andra län kommer operatörerna att investera i Dalarna först vilket självklart förbättrar mobil- och bredbandssituationen i Dalarna.

Fysisk teknisk samordning

Utbyggnad av mobilt bredband går hand i hand med utbyggnad av fiber vilket i sin tur samordnas med bidragsfinansierad utbyggnad av bredband till byar. Dessutom kan utbyggnaden samordnas med stadsnätens utbyggnad och andra infrastrukturägare som exempelvis elbolag och fjärrvärmebolag. När vi har fått en klar bild av var våra vita fläckar ligger och var marknaden kommer att bygga ut, har vi möjlighet att ge stöd till utbyggnad längre ut på landsbygden.

Utbildning

PTS stödjer projektet på flera sätt bland annat genom att hålla utbildning under hösten. Vad är LTE? Hur fungerar mobilt bredbands? Etc. Formerna för utbildningarna håller just nu på att fastställas.

Vad kan jag som privatperson göra?

  • Gå in på täckningskollen.se/dalarna och ladda ner en app (idag endast för Android). Med den kan du göra din egen mätning och jämföra med sopbilsmätningen som successivt växer fram.
  • Gå in på bredbandskartan.pts.se och välj 4G längst till höger för att se täckningen i Dalarna enligt PTS statistik.
  • Gå in på www.bredbandskollen.se och ladda ner en app för att göra ett kapacitetstest av ditt mobila bredband. Ju fler som testar sitt mobila bredband via mobilkollen desto bättre underlag har vi när vi sammanställer resultatet och för dialog med operatörerna.
  • Gå in på PTS sidor för mobiltäckning för att se operatörernas information om täckning och annat matnyttigt.