Bredbandsforum Dalarna

Som ett led i genomförandet av Dalarnas bredbandsstrategi har vi bildat Bredbandsforum Dalarna, en regional samordningsgrupp för bredband och digital agenda.
Utgångspunkt för Bredbandsforum Dalarna

Gruppen består av företrädare för våra 15 kommuner, Region Dalarna och Länsstyrelsen. Uppdraget är bland annat att bereda och förankra strategiska bredbandsfrågor.

Gruppens uppdrag är exempelvis att:

  • Vara delaktig i arbetet med val av strategi för fiber- och i förekommande fall mobilutbyggnad.
  • Diskutera och samverka kring den digitala agendan.
  • Verka för samverkan mellan privat och offentligt ägd IT-infrastruktur.
  • Förankra gruppens rekommendationer i respektive kommun.
  • Sprida kunskap om möjligheter med modern digital teknik.
  • Utväxla kunskap och tankar kring kommunala strategier, villkor för marktillträde, tillämpning av Plan- och bygglagen samt detaljplanearbetet.
  • Hantera och bereda gemensamma åsikter och önskemål om påtryckningar för att påverka nationella regler så att de fungerar väl i Dalarna.