Tävling eller uppvisning på väg

Tävling eller uppvisning med fordon på väg kräver tillstånd av Länsstyrelsen. Med fordon avses bland annat bil, cykel och inlines.

Om tävlingen/arrangemanget berör flera län ska tillstånd sökas hos länsstyrelsen i det län där tävlingen startar. Ansökan ska göras i god tid och senast fyra månader före tävlingen/uppvisningen.

Ansökningsavgiften är 2 300 kronor om ett län berörs och 5 700 kronor om flera län berörs. Avgiften betalas till bankgiro 5050-5866 Länsstyrelsen i Dalarnas län. Ange att inbetalningen gäller "Tävling på väg". Observera att ansökan inte behandlas förrän avgiften betalats.

Svenska Bilsportförbundet har en ansökningsblankett för rallytävlingar m.m. Blanketten finns på förbundets hemsida.

För övriga tävlingar/arrangemang finns ingen särskild blankett men av ansökan ska framgå 

 • arrangörens namn, adress och telefon
 • kontaktperson med uppgift om telefon
 • typ av tävling/arrangemang
 • datum och tid
 • beräknat antal funktionärer
 • beräknat antal deltagare
 • vägsträckor som berörs (utmärkt på karta)
 • start- och målplats
 • förväntat publikantal, parkeringsbehov och liknande uppgifter
 • eventuellt behov av särskilda lokala trafikföreskrifter
 • vidtagna åtgärder för sjuk- och olycksberedskap.

 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tävling eller uppvisning på väg med cykel mm TSFS 2012:28