Dalarnas byggnadsvårdspris 2017

Anmälan till Dalarnas byggnadsvårdspris år 2017 har öppnat!
Dalarnas byggnadsvårdspris är instiftat av Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund, Dalarnas museum, Länsstyrelsen Dalarna och Falu Rödfärg. Priset, som delas ut vartannat år, vill uppmuntra goda insatser för bevarande av lokalt byggnadsskick, bevarande av kunskap inom äldre hantverkstekniker och nyskapande med rötter i Dalarnas lokala byggnadstradition.

 Sammilsgården i Gulleråsen, Rättviks kommun, som vann byggnadsvårdspriset 2015

Vinnarprojektet kan handla om vård av en hel bebyggelsemiljö, restaurering av en enskild interiör, renovering för ny funktion eller nyskapande byggande i traditionella material och tekniker.

Projekt som kan nomineras till priset ska tillhöra en av följande kategorier:
BEVARA
En gammal byggnad eller bebyggelsemiljö som har bevarats genom större åtgärder eller en längre tids underhåll. Projektet har genomsyrats av lokal byggnadskultur liksom äldre byggnadstekniker och material.

ANVÄNDA
En äldre byggnad som har räddats från förfall genom att den anpassats för ny funktion. Nödvändiga ändringar har utförts med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska kvalitéer och den nya funktionen främjar ett långsiktigt bruk och underhåll.

UTVECKLA
En ny byggnad som har formgetts och uppförts med hänsyn till omgivande bebyggelse. Konstruktionen kan vara nyskapande, men ska vila på grunder i den lokala byggnadstraditionen.

NOMINERING
Vem som helst kan nominera sig själv eller en annan privatperson, förening eller företag för goda byggnadsvårdsinsatser.

Vinnaren presenteras och priset delas ut av landshövdingen den 18 maj 2017. Priset är en bronsplakett, av konstnären Ebba Matz, ett diplom och inte minst äran.
Nominering av byggnader och bebyggelsemiljöer kan ske till och med 31 januari 2017.